Wykład - Wykorzystanie benchmarkingu w bankowości

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 728
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Wykorzystanie benchmarkingu w bankowości - strona 1 Wykład - Wykorzystanie benchmarkingu w bankowości - strona 2

Fragment notatki:

Temat 1: Wykorzystanie benchmarkingu w bankowości: Wyjaśnij pojęcie „benchmarking”.
Benchmarking - proces ciągłego porównywania stosowanych procedur z celowo wynalezionym i stosowanym przez najlepsze firmy rozwiązaniem, tak aby, wzorując się na nich i bazując na ich doświadczeniach uzyskać przewagę konkurencyjną.
Benchmarking dopiero na przełomie lat 80. i 90. zaczął być powszechnie uznawany za umiejętność, którą należy komunikować i wykorzystywać w codziennych operacjach biznesowych. Dziś ma on szerokie zastosowanie w rozwiązywaniu problemów, wyznaczaniu celów, usprawnianiu procesów, wprowadzaniu innowacji, przeprojektowywaniu, opracowywaniu strategii i wielu innych obszarach. To zasadnicza umiejętność biznesowa, wspierająca dążenie do jakościowej doskonałości.
W latach 80. pojęcie benchmarkingu stawało się coraz bardziej pojemne. Benchmarki, czyli wzorce odniesienia, nie znajdowały się już w centrum uwagi, a mianem benchmarkingu określano już szeroko zakrojone działania mające na celu porównywanie się z innymi. Wymień cele benchmarkingu.
podniesienie jakości usług na rzecz klientów zewnętrznych dzięki identyfikacji najlepszych rozwiązań pod względem jakości. Instytucja bankowa może zdobyć wiedzę o optymalnych usługach bankowych i optymalnym przebiegu bankowych procesów biznesowych, może określić swoją pozycję względem najsilniejszych konkurentów, może unikać błędów powstających na przykład przy reorganizacji procesów biznesowych czy zmian parametrów poszczególnych usług bankowych. nadrzędnym celem metody „ porównywania do najlepszych” jest zwiększenie zadowolenia klientów danego banku jak również jego pracowników.
Na czym polega benchmarking wewnętrzny?
Benchmarking wewnętrzny - obiektem porównań są oddziały tego samego banku. Jego zadaniem jest identyfikacja najlepszych osiągnięć na danym obszarze działalności w ramach jednego banku. Zaletą tego rodzaju benchmarkingu jest łatwy dostęp do potrzebnych informacji w celu przeprowadzenia prawidłowego porównania i szybkie ukazanie różnic wewnętrznych. Do jego wad możemy natomiast zaliczyć: zawężone pole działania - jest to orientacja do wewnątrz organizacji i w ten sposób ograniczamy się tylko do naszych własnych rozwiązań, ponadto częstą barierą w stosowaniu tego rodzaju benchmarkingu jest niechęć w firmie do dzielenia się wiedzą oraz naśladowania i wprowadzania rozwiązań innych pracowników, z którymi się rywalizuje. W związku z tym dana organizacja nie powinna poprzestać na benchmarkingu wewnętrznym, powinien on być pierwszym etapem w dążeniu do podwyższenia jakości usług, a przez to uzyskania trwalej przewagi konkurencyjnej.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz