Benchmarking - referat

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1288
Wyświetleń: 6020
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Benchmarking - referat - strona 1 Benchmarking - referat - strona 2 Benchmarking - referat - strona 3

Fragment notatki:

Referat z marketingu, którego tematem jest benchmarking. Notatka ma 15 stron, format doc. W jej treści pojawiają się następujące zagadnienia: geneza nazwy, historia benchmarkingu w skrócie, problem RANK Xerox, Leadership Though Quality, redukcja kosztów, benchmarking w Fordzie, Benchmarking wg I. Bielskiego, wybór wzorcowego konkurenta, wybór mocnych i słabych stron, dobrych i złych praktyk, wzrost zadowolenia klienta, warunki organizacyjne, struktura kosztów, benchmarking funkcjonalny, sektor logistyczny jako wzorzec, inne branże jako źródło funkcjonalności, International Benchmarking Clearinghouse, generic benchmarking, metody, wdrażanie, tok postępowania w analizie benchmarkingowej, kodeks etyczny, definiowanie obszarów, które mają podlegać procesowi benchmarkingu, analiza SWOT, wybór liderów rynkowych do porównania, opinie klientów, dostawców i dystrybutorów, obszar benchmarkingu, zebranie informacji i dokonanie analizy, źródła informacji, produkt, proces, najlepsza praktyka, określenie celów, jakie powinna osiągnąć organizacja, silne i słabe strony benchmarkingu, wewnętrzny, odnoszący się do konkurencji, zastosowanie, benchmarking przemysłowy, best practice benchmarking.

Pojęcie benchmarkingu pochodzi z topografii, gdzie oz­nacza wartości orientacyjne - benchmarki stosowano jako punkty odniesienia do pomiaru terenu. Ekonomiści definiują to pojęcie jako uczenie się od najlepszych po­przez porównywanie się z występującymi w ich działalno­ści wzorcami i wykorzystywanie ich doświadczenia pod­czas doskonalenia własnej działalności.
Nazwa metody benchmarking narodziła się na początku lat 80. i związana była z problemami, jakie pod koniec lat 70. przeżywała firma RANK Xerox. Źródłem kłopotów była japońska firma Canon, która oferowała ten sam produkt porównywalny pod względem technicznym, ale po znacznie niższej cenie (cena kserokopiarek Canona była niższa niż koszty produkcji wyrobów Xeroxa). Wejście jej na rynek spowodowało więc gwałtowny spadek popytu na produkty firmy Xerox, co mogło doprowadzić nawet do jej bankructwa. Pomocny dla Xeroxa okazał się program ''Leadership Though Quality'', który został wdrożony w 1983 r. Składał się on z trzech rozdziałów, a drugi z nich nosił nazwę ''Benchmarking''. Wskutek jego zastosowania firmie udało się: zmniejszyć jednostkowe koszty o połowę, zredukować zapasy wyrobów w toku o 2/3, zmniejszyć koszty robocizny o 1/3, przy redukcji zatrudnienia o połowę. W ten sposób przedsiębiorstwu udało się wyjść z kryzysu i odbudować swoją pozycję na rynku. Innym pionierem benchmarkingu był Ford. Sprzedaż For­da na rynku europejskim i japońskim spadała. Don Peterson, ówczesny prezes Forda, polecił inżynierom i projektantom zbu­dowanie nowego samochodu, który łączyłby w sobie 400 cech, które najbardziej cenili sobie klienci Forda. Kiedy nowy samochód - Taurus był gotowy, Petersen oświadczył, że jego inżynierowie ulep­szyli, a nie tylko skopiowali, większość najlepszych cech kon­kurencyjnych pojazdów.
Najpro­ściej mówiąc technika ta oznacza:
„z jednej strony bycie na tyle skromnym, aby przyznać, że ktoś jest lepszy od nas w jakieś dziedzinie, a z drugiej strony - bycie na tyle mądrym aby się od niego uczyć po to, by mu dorównać a później na­wet prześcignąć”
wg. I.Bielskiego
Istota benchmarkingu Benchmarking - jest to metoda polegająca na wyborze wzorcowego konkurenta, porównywania z nim własnej organizacji i dostosowania jego podejścia do warunków działania firmy. Za firmę wzorcową uznaje się tę, która osiąga duż

(…)

… wymusza poprawę zadowolenia klientów i pracowników poprzez wdrożenie Kompleksowego Zarządzania Jakością (Total Quality Management). Aby wdrożyć TQM niezbędna jest dogłębna analiza sytuacji obecnej i szukanie możliwych rozwiązań, które pozwoliłyby na poprawę. I tu właśnie pomocny okazuje się benchmarking. Trzeba tu jednakże dodać, iż benchmarking jest również bardzo pomocnym narzędziem wspomagających…
… benchmarkingu porównawczego/przemysłowego. Biorąc pod uwagę różne typy benchmarkingu, można je odnieść do działań dystrybucyjnych przedsiębiorstw branży piwowarskiej. Przedsiębiorstwa rynku piwowarskiego mogą w swoich działaniach z zakresu analizy konkurencji stosować procedury benchmarkingu każdego typu. Mogą również poszukiwać istniejących rozwiązań w branżach pokrewnych. Jak wynika z tabeli, korzystne…
… przedsiębiorstw z branży i narastająca konkurencja pomiędzy nimi, wymusza na podmiotach tego rynku wzmożoną aktywność w zakresie działań marketingowych związanych z marketingiem mix. W zakresie produktu są to działania w dużej mierze związane z polepszaniem jakości - otrzymanie międzynarodowych certyfikatów jakości ISO 9002. W ramach kształtowania marek i ich umacnianiu na rynku browary wprowadzały na rynek nowe…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz