Nauki o organizacji - wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 371
Wyświetleń: 3787
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nauki o organizacji - wykłady  - strona 1 Nauki o organizacji - wykłady  - strona 2 Nauki o organizacji - wykłady  - strona 3

Fragment notatki:...Nauka – istota
Def. Wg. Encyklopedii – przyswajanie jakichkolwiek treści (wiedzy), nabywanie umiejętności oraz tego czego się uczymy lub nauczymy.
W powszechnym rozumieniu – ogół wiedzy ludzkiej, uporządkowany w systemie zagadnień i wyrażony w sądach prawdziwych lub przypuszczeniach.
Różne aspekty nauki
Aspekt historyczno-geograficzny – zbiór problemów poznawczych i praktycznych oraz zbiór metod ich stosowania i rozwiązywania.
Aspekt statyczny – archiwa, biblioteki, wydawnictwa naukowe, banki danych. Wiedza gromadzona przez wieki.
Aspekt dynamiczny – pracownicy organizacji naukowych, komputery, adaptura pomiarowa. Powiększają zasoby wiedzy i umiejętności.
Aspekt treściowy – poznanie nauki dla niej samej, wykorzystanie wiedzy (nauki) w praktyce. Nadanie konkretnych treści nauce....


...Cel, przedmiot i metody nauk o organizacji
Funkcje nauki o organizacji:
-diagnostyczna – dokonanie diagnozy, poznajemy organizacje i co się w niej dzieje, przez badanie możemy poznać jej świat
-prognostyczna(projekcyjna)- wykrywanie poprzez badania zależności i tendencje w zmianach organizacyjnych aby wykonać to w zmianie rzeczywistości
-wyjaśniająca- przez badanie wyjaśniamy relacje między cechami i zmianami, zorganizowane działania ludzi, a przez to odnajdziemy prawidłowości i zależności.
Cel/przedmiot:
cel –inicjowanie badań oraz integrowanie dorobku poznawczego, metodologicznego i organizacyjno-technicznego w dziedzinie organizacji
przedmiot – zainteresowania nauki o organizacji, są wyodrębnione z otoczenia różnorodne formy zorganizowanego działania ludzi, nazywane organizacjami....


NAUKI O ORGANIZACJI WYKLADY 22.02.12r
LITERATURA:
B. Kożuch „Nauka o organizacji”, CeDeWu, Warszawa 2007
S. Cyfert, K. Krzakiewicz „Nauki o organizacji”, TNOiK, Poznań 2009
J. Lichtarski (red.) „Podstawy nauki o przedsiębiorczości”, wyd. AE we Wroscławiu
M. Przypyła „Struktura organizacji. Ujęcie wielowymiarowe”
Gryffin „Podstawy zarządzania organizacją” (proces organizaowania: rozdziały: 11-14)
J. W. Gościński „Cykl życia organizacji
J. Zieleniewski „Organizacja i zarządzanie”
JAK SIĘ UCZYĆ:
Tony Buzan „Rusz głową”
Harry Lavayne „super pamięć dla uczących się”, „Sekrety superpamięci”
I TEORIA ORGANIZACJI
Nauka - istota
Def. Wg. Encyklopedii - przyswajanie jakichkolwiek treści (wiedzy), nabywanie umiejętności oraz tego czego się uczymy lub nauczymy.
W powszechnym rozumieniu - ogół wiedzy ludzkiej, uporządkowany w systemie zagadnień i wyrażony w sądach prawdziwych lub przypuszczeniach.
Różne aspekty nauki
Aspekt historyczno-geograficzny - zbiór problemów poznawczych i praktycznych oraz zbiór metod ich stosowania i rozwiązywania.
Aspekt statyczny - archiwa, biblioteki, wydawnictwa naukowe, banki danych. Wiedza gromadzona przez wieki.
Aspekt dynamiczny - pracownicy organizacji naukowych, komputery, adaptura pomiarowa. Powiększają zasoby wiedzy i umiejętności.
Aspekt treściowy - poznanie nauki dla niej samej, wykorzystanie wiedzy (nauki) w praktyce. Nadanie konkretnych treści nauce.
Aspekt metodologiczny - metodologia ogólna, nauka dedukcyjna, nauka empiryczne, nauka szczegółowa, systemy metod. Stosowanie metodologii oddzielenie lub łączenie ich.
Aspekt strukturalny - niejednorodne systemy zwane: dziedzinami, obszarami, teoriami. Różne klasyfikacje, np. matematyka (algebra, geometria).
Aspekt językowy - uściślanie języka potocznego (naturalnego). Jednoznaczność wypowiedzi i twierdzeń.
Aspekt aksjologiczny - nauka miała być oderwana od ocen: moralnyc

(…)

… długoterminowe, zysk nie podzielony).  systematyczna kwalifikacja majątku organizacyjnego:
Postać majątku Stopień płynności Majątek rzeczowy
Majątek finansowy
Majątek trwały
środki trwałe
inwestycje rozpoczęte
udziały i akcje
inne inwestycje
Majątek obrotowy
zapasy
należności środki pieniężne
Kapitały organizacji
KAPITAŁY
WŁASNE OBCE
Spółka zoo
- kapitał zakładowy
-kapitał zapasowy
-inne rezerwy
-zysk niepodzielny
-dopłaty wspólników
Spółka akcyjna
- kapitał zakładowy
-kapitał zapasowy
-inne rezerwy
-zysk niepodzielny
*powstaje na skutek
> wniesienia przez właściciela określonych
wartości pieniężnych lub rzeczowych (aportu)
> na wskutek gromadzenia części nadwyżki
(kapitalizacji zysku) i tworzenia kapitału
samo finansowego.
08.05.12r.
Spółka kapitałowa - joint venture
tworzone z udziałem kapitału…

Zaczerpnięta z metodologii nauk społecznych.
METODY BADANIA I ORGANIZOWANIA PRACY
Zaczerpnięta z matematyki, informatyki, cybernetyki. Metoda ilościowa.
RZECZOWE
LUDZKIE
INFORMACYJNE
FINANSOWE
WYNIKI DO OTOCZENIA
-produkty/usługi
-zysk/strata
-zachowanie pracowników
-informacje
-wydajność
-jakość
-ograniczenie kosztów
PROCES TRANSORMACJI
NAKŁADY Z OTOCZENIA
-rzeczowe
-ludzkie
-finansowe
-informacyjne…
… traktuje organizacje jak system polityczny. Wyróżnia w niej sekwencje różnych konfiguracji podziału.
Ma 4 różne fazy:
Formowania: na początku działalności przedsiębiorstwa prywatnego stoi założyciel, dlatego wokół niego koncentruje się władza w wykonaniu której nie podlega ograniczeniu (autokracja).
Rozwoju: 2 konfiguracje władzy:
„misjonarz” -podejście podmiotowe. Po odejściu właściciela od zarządzania…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz