Wykład - teoria decyzji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 910
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - teoria decyzji - strona 1 Wykład - teoria decyzji - strona 2 Wykład - teoria decyzji - strona 3

Fragment notatki:

PODSTAWOWE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU TEORII DECYZJI
Decyzja i proces decydowania
Decydowanie, czyli podejmowanie decyzji, to szczególny przypadek dokonywania wyboru, który ma prowadzić do jakiegoś działania, przy czym wybór musi być dokonany w sposób świadomy na podstawie kryterium nielosowego (świadome wyłączenie przypadkowości). Przy dokonywaniu wyboru należy rozważyć dawanie z jakiegoś względu pierwszeństwa jednego elementu zbioru przed innymi. Kulminacją procesu decyzyjnego jest akt decyzyjny. Sam akt decyzyjny jest aktem jednorazowym.
Decyzja jest aktem świadomego i nielosowego wyboru jednego z rozpoznanych i uznanych za dopuszczalne kierunków przyszłego działania. W rozumieniu teorii decyzji, aby mogło dojść do podjęcia decyzji muszą być przygotowane co najmniej dwa warianty (wówczas może być dokonany wybór). Jeżeli jest tylko jedna możliwość działania, to nie mamy doczynienia z decyzją, bo nie ma elementu wyboru.
Klasyfikacja decyzji
podział na decyzje kierownicze i niekierownicze:
decyzje kierownicze wynikają z uprawnień władczych, związane są z realizacją funkcji kierowniczych (decyzje kierownicze można dzielić według funkcji kierowniczych na decyzje umożliwiające realizację funkcji planowania, organizowania, motywowania i kontroli), dotyczą celów i sposobów działania innych osób;
decyzje niekierownicze nie wynikają z posiadanej władzy kierowniczej i mogą być podejmowane zarówno na własny użytek, jaki i mogą być kierowane do innych osób, ale nie maja one mocy wiążącej (nie mają charakteru władczego).
podział ze względu na strukturę podmiotu podejmującego decyzję:
decyzje grupowe podejmowane przez grupę osób - najczęściej decyzja grupowa podejmowana jest według zasady większości głosów, ale może być także decyzja podjęta jednogłośnie lub większością kwalifikowaną, a w przypadku równowagi decyduje głos przewodniczącego;
decyzje jednoosobowe.
podział według kryterium kontekstu decyzyjnego (powiązania z innymi decyzjami):
decyzje jednoetapowe (nazywane też decyzjami podejmowanymi w kontekście nieciągłym) to takie decyzje, które nie są powiązane z innymi decyzjami, tzn. nie wymusiły na nie wpływu decyzje wcześniejsze, ani one nie będą miały wpływu na decyzje w przyszłości;
decyzje wieloetapowe (decyzje podejmowane w kontekście ciągłym), czyli powiązane z innymi decyzjami, tzn. albo decyzja jest uwarunkowana wcześniej podjęta decyzją i jest jej konsekwencją albo decyzja podjęta będzie miała wpływ w przyszłości na podejmowanie decyzji.


(…)

… przyjmowane są w organach działających kolegialnie np. w strukturach aparatu państwowego (parlament, Rada Ministrów, Komisja Papierów Wartościowych i Giełd).
Zalety:
Wady:
decyzje grupowe mogą mieć bardziej wyważony charakter niż decyzje jednoosobowe;
grupa dysponuje większą całkowitą wiedzą niż poszczególni jej członkowie;
grupa stwarza możliwość różnorodności oceny problemu (możliwość ścierania…
… finansowo kierunkiem rozstrzygnięcia;
niezależność administracyjna - konsultant nie powinien być podwładnym klienta;
niezależność polityczna - konsultant nie powinien podlegać nieformalnym wpływom politycznym;
niezależność emocjonalna - konsultant nie powinien być emocjonalnie związany z osobami, których decyzja ma dotyczyć.
Przesłanki korzystania z konsultingu:
poszukiwanie specjalnej wiedzy…
… konsultanta i decydenta (klienta) zmierzająca do rozwiązania jakiegoś problemu i wdrożenia postanowień (konsultant powinien być obecny w okresie wdrażania decyzji). Etapy procesu konsultingu:
wejście do procesu konsultingu - Ten etap procesu konsultingu ma charakter przygotowawczy, ale wywiera istotny wpływ na etapy kolejne i obejmuje różne czynności. Są tu rozwiązywane kwestie koncepcyjne i kształtują…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz