Opracowane zagadnienia na egzamin 2

Nasza ocena:

5
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1575
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opracowane zagadnienia na egzamin 2  - strona 1 Opracowane zagadnienia na egzamin 2  - strona 2 Opracowane zagadnienia na egzamin 2  - strona 3

Fragment notatki:

W szeroki pojęciu jest to okres liczony od chwili podjęcia prac analityczno-badaczych do zakończenia działalności operacyjnej
W wąskim ujęciu to okres od momentu podjęcia prac analityczno-badawczych do momentu zakończenia fazy wdrożeniowej.
Przedział przedrealizacyjny:
- faza prac analityczno-badawczych
- faza planowania przebiegu i zasobów projektu
- faza projektowania zasadniczego - faza projektowania procesu realizacji przedsięwzięcia
Przedział realizacji przedsięwzięcia:
- faza wdrożenia
- faza operacyjna
Obejmuje identyfikację stanu faktycznego określonego systemu
Diagnozę stanu faktycznego
Programowanie zmian
Jej celem jest usprawnienie lub doskonalenie istniejącego systemu (czyli projektowanie usprawniające)‏
Spełnia funkcje przygotowawcze dla procesu realizacji przedsięwzięcia.
Do funkcji tych zalicza się:
- planowanie cyklu projektowo-realizacyjnego
- przygotowanie studium wykonalności inwestycji
- organizację systemu zarządzania projektami
- opracowanie harmonogramów
- kosztorysowanie
- budżetowanie
- proces kontroli
- implementacja informatycznych narzędzi zarządzania projektami.
Obejmuje merytoryczne rozwiązywanie zadań projektowych (opracowanie projektu wstępnego i szczegółowego)‏
Należy zwrócić uwagę, że inna będzie metodyka projektowania technicznego a inna w przypadku systemów zarządzania
Odnosi się do wdrożenia oraz do działalności operacyjnej
Projektowanie obejmuje tutaj dwie dziedziny tj. wdrożenie i działalność operacyjną
Podstawowe działania obejmują tutaj problematykę:
- zabezpieczenia logistycznego
- organizację rozruchu i eksploatacji wstępnej
- opracowanie systemów planowania
- opracowanie systemów kontroli operacyjnej
Obejmuje wprowadzanie w życie rozwiązań teoretycznych i modelowych ( w szczególności projektów użytkowych)‏
Faza ta polega na wdrożeniu zamierzenia będącego projektem np. technicznym, innowacją itd. W szerokim znaczeniu faza ta obejmuje: - przygotowanie uruchomienia danego przedsięwzięcia,
- etap właściwego wdrożenia np. zainstalowania linii produkcyjnej, informatyzacji zarządzania) wraz z kontrolą. Wąski zakres wdrożenia dotyczy opracowania: - procedur koordynacyjnych
- harmonogramu przedziału realizacji przedsięwzięcia


(…)

…:
Działalność produkcyjna
Logistyka produkcji
restrukturyzacja
Jest zestawieniem przewidywanych nakładów na przygotowanie koncepcji i dokumentacji projektowej
Odrębnym dokumentem jest kosztorys fazy wdrożeniowej
Szczegółowe zasady sporządzania kosztorysu określają odrębne przepisy np. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
To proces planowania finansowego, który obejmuje:
Programowanie zmian
Budżetowanie…
… z tym finansowanie projektu jest oparte na Corporate Finance czyli dokonuje się ono w ramach ryzyka branżowego i operacyjnego jak również w kontekście bilansu i ogólnego budżetu przedsiębiorstwa
Strategię finansowania projektów opartą na podejściu Corporate Finanse lub Project Finance uwzględniającą własne i obce źródła finansowe nazywa się montażem finansowym.
Montaż finansowy
W przypadku starania się o przyznanie…
… do wniosku
- Jest to kompendium wiedzy na temat projektu oraz jego otoczenia społeczno- gospodarczego.
- Istnieją gotowe wzory do większości rodzajów projektów. Każdy rodzaj projektów może mieć inny wzór Studium Wykonalności Projektu.
Etap przygotowania dokumentacji aplikacyjnej:
1. Uzupełnienia, wytyczne, instrukcje, wzory wniosków i załączników
2. Studium Wykonalności Projektu
3. Wniosek aplikacyjny
4…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz