Model Mc Artura- wykład 4

Nasza ocena:

5
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1050
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Model Mc Artura- wykład 4 - strona 1 Model Mc Artura- wykład 4 - strona 2 Model Mc Artura- wykład 4 - strona 3

Fragment notatki:

08.11.2011
Wykład 4
Model Mc Artura:
Wyróżnia 3 fazy:
Przed inwestycyjną:
Studium możliwości (identyfikacja możliwości inwestycyjnych)
Wstępna wersja projektu
Ostateczne studium wykonalności
Studia dodatkowe (pomocnicze) - mogą być przeprowadzane, ale nie muszą, nie są częścią fazy przed inwestycyjnej:
Np. związane z ochroną środowiska
Inwestycyjną
Operacyjną (eksploatacyjną):
Inwestycje modernizacyjne, odtworzeniową, związane z rozbudową
Ocena ex post przedsięwzięcia
Faza przedinwestycyjna:
Źródła informacji:
Przeprowadza się badania w celu określenia, jakie inwestycje powinny być realizowane - z punktu widzenia mieszkańców
Strategie rozwoju
Ważne informacje dla studiów przed inwestycyjnych:
Posiadane zasoby (istniejąca infrastruktura, zasoby ekonomiczne, finansowe)
Opracowywanie poszczególnych etapów studiów przed inwestycyjnych
Możliwość rezygnacji z projektu lub przygotowanie montażu finansowego, (z jakich źródeł inwestycja będzie finansowana)
Studium wykonalności:
W przypadku modelu Mc Artura:
Składa się z 7-8 punktów
(1) Wprowadzenie do projektu
Tytuł projektu
Nazwa inwestora odpowiedzialnego za realizację projektu
Planowana lokalizacja
Cele
Podsumowanie wyników przeprowadzonych analiz
(2) Tło projektu:
ogólna charakterystyka obszaru
sytuacja demograficzna
sytuacja społeczno-gospodarcza
środowisko naturalne
główni beneficjenci
historia projektu
(3) Analiza obecnej sytuacji w zakresie objętym projektem wraz z prognozą na lata następne
(4) Identyfikacja i cele projektu:
źródła identyfikacji zapotrzebowania na przedsięwzięcie
cele projektu
(5) Analiza realizowanego projektu
analiza techniczna i technologiczna - dotyczy części technicznej i technologicznej
analiza administracyjno-organizacyjna
planowany montaż finansowy
analiza finansowa
wielkość nakładów
przychody
koszty dzielności operacyjnej
analiza wrażliwości:
jak wrażliwe jest dane przedsięwzięcie na zmianę nakładów
analiza wskaźnikowa
rentowność
płynność
efektywność
model dźwigni
ocena zadłużenia
analiza ekonomiczna:


(…)

… jest przygotowywane przez zespoły interdyscyplinarne
Kosztowne są tego typu opracowania
(3) Formułowanie:
Przygotowanie wstępnego montażu finansowego
Rezultat: gromadzenie niezbędnej dokumentacji potrzebnej do realizacji projektu + ocena oddziaływania na środowisko
(4) Finansowanie:
wypełnianie wniosków głównych (5) Wdrożenie:
realizacja danego projektu
wszystkie prace geodezyjne
przygotowanie dokumentacji technicznej
zakup gruntów
organizacja przetargu
budowa
nadzór
oddanie do użytku
(6) Oceny (ocena, ewaluacja):
ocena ex post - ocena po realizacji przedsięwzięcia
przyczyną braku oceny jest bardzo często zbyt optymistyczne przyjęcie prognoz
Cele przeprowadzanie analiz:
Wszystkie studia są przeprowadzone, aby ograniczyć ryzyko
Większa elastyczność projektu
Badamy więcej niż 1 wariant i mamy wybór
Warianty…
…) Podsumowanie zarządcze
(2) kontekst społeczno-gospodarczy
(3) popyt i podaż związana z produktami, które powstaną w wyniku realizacji projektu
(4) alternatywne technologie i plany produkcji
(5) zasoby ludzkie
(6) lokalizacja
(7) wdrożenie
(8) analiza finansowa
(9) analiza kosztów i korzyści społeczno-gospodarczych
(10) analiza ryzyka
Model według UE:
6 etapów:
(1) Programowanie (prognozowanie):
Przygotowuje…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz