Struktura typowego stadium według UNIDO-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1309
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Struktura typowego stadium według UNIDO-opracowanie - strona 1 Struktura typowego stadium według UNIDO-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Struktura „typowego studium” według UNIDO :
Podsumowanie i wnioski ( exesutive study ) - najważniejsze konkluzje wynikające z całości badań, dla dużych projektów takie studia to wiele tomów i jeśli decyzje mają podejmować osoby na wysokim szczeblu, które nie mają czasu na czytanie całości to trzeba przygotować skróconą wersję. Geneza i koncepcja projektu ( histry and back groung ), - jaka jest dotychczasowa historia projektu, jak go wykonywano do tej pory, kto się nim zajmował Analiza rynku i koncepcja marketingu - opracowanie wszystkiego, co dotyczy rynku, w tej i kolejnej części wyprowadzane są informacje końcowe, które przechodzą do ostatniej, w której robi się rachunek ekonomiczny (zawiera informacje takie jak: popyt, cena, upusty, konsumenci itp.), najważniejsze przechodzące informacje:
Przychody ze sprzedaży
Koszty sprzedaży (marketingu) Materiały, media i inne nakłady , - co ile, i od kogo będziemy kupować, jak będzie to magazynowane itp. Jest to bardzo istotne w zakładach przemysłowych Np. w hucie - elementem wyjściowym są: Koszty materiałów i energii Lokalizacja i środowisko - wszystko zależy od inwestycji Np. projekt związany z Rozpudą - zieloni zablokowali a mieszkańcy zostali z problemem Strona techniczna projektu - trzeba określić wszystkie zagadnienia techniczne
Jaka technologia będzie stosowane i skąd ją wziąć (na jakich zasadach, czy to ma być licencja)
Wszystkie obiekty majątku trwałego trzeba określić: Aktywne - maszyny, urządzenia Pasywne - budowle, Podstawa do określenia nakładów i obliczenia kosztów eksploatacyjnych i amortyzacji Organizacja i koszty pośrednie - określenie struktury organizacyjnej, oraz kosztów administracyjnych Zasoby ludzkie - należy rozwiązać wszystkie sprawy związane z zatrudnieniem Nowy obiekt - skąd pozyskać nowych ludzi
Nowy projekt często niesie za sobą nowe zawody, które wcześniej nie występowały
Ale czasem nowy projekt też niesie za sobą zwolnienia i wymianę pracowników Planowanie i bilansowanie produkcji - chodzi o budowanie harmonogramu - punkt po punkcie jak projekt powinien powstawać, harmonogram jest potrzebny z wielu powodów:
Żeby wiedzieć po kolei, co trzeba robić
Żeby kontraktować poszczególnych podwykonawców
Trzeba przygotować i dopasować finansowanie projektu Dokonanie finansowej oceny - ustalenie finansowej opłacalności projektu przy założeniu, że przyjmujemy wszystkie ustalenia z rozdziałów studiów wykonalności:
Przepływy
Wartość bieżąca netto
Analiza ryzyka
Ustalenie wymaganej przez inwestora stopy zwrotu -

(…)


Wartość bieżąca netto
Analiza ryzyka
Ustalenie wymaganej przez inwestora stopy zwrotu - handle rate
Weryfikacja ustaleń w celu poprawy
Często na tym etapie studium się kończy
Analiza społeczno-ekonomiczna projektu CBA (Cost Benefis Analisys) - wpływ projektu na rozwój regionu - robi się ją w przypadku dużych projektów
Przy projektach infrastrukturalnych analiza CBA ma bardzo istotne znaczenie
Studia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz