Inwestycje sektora publicznego

note /search

Specyfika i znaczenie inwestycji sektora publicznego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Inwestycje sektora publicznego
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1015

Temat: Znaczenie sektora publicznego we współczesnej gospodarce. Od początku lat 30-tych ekonomiści starają się odpowiedzieć na pytanie, jakie powinny być prawidłowe relacje pomiędzy sektorem publicznym a państwem. Monetaryści uważali, że państwo nie powinno wtrącać się w gospodarkę. Stiglitz uwa...

Źródła finansowania inwestycji sektora publicznego- wykład 9

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Inwestycje sektora publicznego
Pobrań: 658
Wyświetleń: 2317

13.12.2011 Wykład 9 Temat: Źródła finansowania (finansowanie) inwestycji sektora publicznego. Inwestycje mogą być finansowane: Z budżetu państwa, ale nie zawsze starcza środków Jeśli jest za dużo wydatków, budżet musi zaciągać kredyty i emitować obligacje Utrzymanie dyscypliny budżetu państwa ...

Kryteria decyzyjne- wykład 6

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Inwestycje sektora publicznego
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1232

22.11.2011 Wykład 6 Temat: Kryteria decyzyjne: Decyzje: Bezwzględne - oceniamy 1 przedsięwzięcie - sprawa jest jednoznaczna (ENPV0, lub ENPV1 lub 0 - realizujemy inwestycję nową Wybór jednego wariantu z pomiędzy wariantów wzajemnie wykluczających się - wybiera się wariant z najwyższym NPV Wyb...

Model Mc Artura- wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Inwestycje sektora publicznego
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1043

08.11.2011 Wykład 4 Model Mc Artura: Wyróżnia 3 fazy: Przed inwestycyjną: Studium możliwości (identyfikacja możliwości inwestycyjnych) Wstępna wersja projektu Ostateczne studium wykonalności Studia dodatkowe (pomocnicze) - mogą być przeprowadzane, ale nie muszą, nie są częścią fazy przed inw...

Ocena efektywności inwestycji sektora publicznego- wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Inwestycje sektora publicznego
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1449

Temat: Ocena efektywności inwestycji sektora publicznego. Ocena finansowa: Metody proste: Księgowa stopa zwrotu Metody dyskontowe: NPV, PV, IRR Metody dynamiczne: NPV: Wzór: Przedsięwzięcie jest akceptowane, gdy NPV = 0 PI: Wzór: PI = PV/I0 Przedsięwzięcie jest akceptowane, gdy PI=1 IRR: ...

Określanie i obliczanie wysokości dotacji unijnych- wykład 8

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Inwestycje sektora publicznego
Pobrań: 63
Wyświetleń: 903

06.12.2011 Wykład 8 Temat: Określanie i obliczanie wysokości dotacji unijnych. Dotyczy projektów korzystających z dofinansowania z UE Wysokość wydatków kwalifikowanych / współczynnik współfinansowania wydatki kwalifikowane (kwalifikowalne) - ta część kosztów inwestycji która spełnia wymogi wspó...

Inwestycje sektora publicznego- ćwiczenia 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Inwestycje sektora publicznego
Pobrań: 28
Wyświetleń: 609

Ćwiczenia 4 FVPV(C) - finansowa wartość bieżąca netto (c - dla całej inwestycji) FRR (C) - finansowa wewnętrzna stopa zwrotu (c-liczona dla całej inwestycji) Zadan...

Inwestycje sektora publicznego- ćwiczenia 5

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Inwestycje sektora publicznego
Pobrań: 49
Wyświetleń: 602

Ćwiczenia 5 Luka w finansowaniu Zadanie 1 Określenie wysokości dotacji unijnej Podstawowe parametry finansowe projektu w tysiącach złotych: Rok 0 Rok 1 Rok 2 Rok 3 Rok 4 Rok 5 Rok 6 Rok 7 Nakłady inwestycyjne brutto (z VAT) 360 780 Nakłady inwestycyjne netto (bez VAT) 295,1 639,3 ...

Inwestycje sektora publicznego- wykład 8

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Inwestycje sektora publicznego
Pobrań: 105
Wyświetleń: 826

Wykład 8 Społeczna analiza kosztów i korzyści: Koncentruje się na tym, które z grup społecznych i w jakiej sytuacji odnoszą korzyści i ponoszą straty Marginalna użyteczność dochodu osoby uboższej jest wyższa niż marginalna uży...

Inwestycje infrastrukturalne - opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Inwestycje sektora publicznego
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1652

Inwestycje infrastrukturalne mają bardzo duży udział w ogóle inwestycji sektora publicznego. Infrastruktura - termin ten wywodzi się z wojskowości (50-te, 60-te lata) Odwołanie się do łacińskiego źródło słowu infra. Nie możemy zawęzić znaczenia infrastruktury tylko do ujęcia ekonomicznego. Infr...