Ocena efektywności inwestycji sektora publicznego- wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1449
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ocena efektywności inwestycji sektora publicznego- wykład - strona 1 Ocena efektywności inwestycji sektora publicznego- wykład - strona 2 Ocena efektywności inwestycji sektora publicznego- wykład - strona 3

Fragment notatki:

Temat: Ocena efektywności inwestycji sektora publicznego.
Ocena finansowa:
Metody proste: Księgowa stopa zwrotu
Metody dyskontowe: NPV, PV, IRR
Metody dynamiczne:
NPV:
Wzór: Przedsięwzięcie jest akceptowane, gdy NPV = 0
PI:
Wzór: PI = PV/I0
Przedsięwzięcie jest akceptowane, gdy PI=1
IRR:
Porównujemy z kosztem pozyskania kapitału bądź graniczną stopą zwrotu
Powinno być większe bądź równe od kosztu pozyskania kapitału bądź graniczną stopą zwrotu
MIRR:
Stopa dyskontowa, dla której
Wzór:
Taka stopa dyskontowa, dla której PV wartości końcowej projektu jest równe PV wartości wydatków inwestycyjnych
Wady i zalety:
Najlepsza jest NPV, a nie IRR
Metody proste:
Okres zwrotu - czas, jaki jest potrzebny, aby wpływy wyrównały nakłady
Najmniej wad z punktu widzenia merytorycznego ma NPV:
Uwzględnia zmianę wartości pieniądza w czasie
Uwzględnia przepływy pieniężne (wszystkie)
Metoda MIRR jest rzadko wykorzystywana
Metody stosowane w ocenie efektywności projektów inwestycyjnych sektora prywatnego i publicznego:
Metoda
Sektor prywatny
Sektor publiczny
Działalność non profit i nastawiona na użyteczność publiczną
Przedsiębiorstwa
Porównywanie kosztów
TAK
TAK
TAK
Porównywanie zysków
TAK
NIE
TAK
Porównywanie rentowności
TAK
NIE
TAK
ROI
TAK
NIE
TAK
NPV
TAK
TAK
TAK
PI
TAK
TAK
TAK
IRR
TAK
TAK
TAK
CBA (AKK)
TAK
TAK
TAK
Okres zwrotu
TAK
NIE
TAK
AKK - analiza kosztów i korzyści
Efektywność - relacja efektów do nakładów
Kryterium efektywności Pareto (Wilfredo Pareto)
Zasada 80/20 - 80% wartości zapasów stanowią zapasy, których wielkość stanowi 20%
Kryterium poprawy dobrobytu - alokacja dóbr jest efektywna z punktu widzenia kryterium Pareto, jeśli nie istnieje żadna inna alternatywa alokacji zasobów powodująca poprawę sytuacji, co najmniej jednej z osób, nie powodując pogorszenia sytuacji innej osoby. Za alokację nieefektywną uważa się taką, dla której można znaleźć alternatywę poprawiającą sytuację, co najmniej jednej osoby bez pogorszenia sytuacji osoby innej.


(…)

… i korzyści wynikających z powstanie efektów zewnętrznych i dóbr publicznych
(5) Określenie wartości ekonomicznej stopy dyskonta
(6) Dyskontowanie wartości kosztów i korzyści celem osiągnięcia (otrzymania) ekonomicznej wartości bieżącej netto (ENPV) albo ERR, czy B/C
Efekty zewnętrzne:
Negatywne - Np. ścieki z przedsiębiorstwa są odprowadzone do rzeki (koszty zewnętrzne)
Pozytywne (korzyści zewnętrzne…
….
ENPV - liczy się tak jak wartość finansową
ERR - ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu - stopa dyskontowa, dla której ENPV jest równe 0
B/C = PVB/PVC - powinien być większy lub równy 1
ERR i B/C - nie uwzględniają wartości nakładów
Analiza wrażliwości - badamy jak zachowa się ENPV, jeżeli jeden ze składników ulegnie zmianie
Analiza wrażliwości z punktu widzenia nakładów inwestycyjnych
Jest głównie…
… tylko te efekty, które są przedmiotem obrotu rynkowego
Ceny rynkowe mogą się różnić i często różnią się od cen, czy wartości ekonomicznych, co wynika z funkcjonowania monopoli i podatków
Powinno stosować się analizę kosztów i korzyści: (Może być takie pytanie na kolokwium)
W UE powyżej 25 mln euro, przy pozostałych projektów stosuje się ją powyżej 50 mln euro
Analiza kosztów-korzyści - jest narzędziem…
… rynkowe nakładów inwestycyjnych, kosztów eksploatacyjnych i dóbr, które powstają w wyniku realizacji projektu odbiegają (odchylają się) od ich wartości ekonomicznej
(2) Oszacowanie wartości nakładów inwestycyjnych, kosztów eksploatacyjnych i dóbr, które powstają w wyniku realizacji projektu w wymiarze pieniężnym odzwierciedlającym ich wartość ekonomiczną z uwzględnieniem cen dualnych
ceny dualne (shadow…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz