Specyfika i znaczenie inwestycji sektora publicznego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1015
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Specyfika i znaczenie inwestycji sektora publicznego - strona 1 Specyfika i znaczenie inwestycji sektora publicznego - strona 2

Fragment notatki:

Temat: Znaczenie sektora publicznego we współczesnej gospodarce.
Od początku lat 30-tych ekonomiści starają się odpowiedzieć na pytanie, jakie powinny być prawidłowe relacje pomiędzy sektorem publicznym a państwem.
Monetaryści uważali, że państwo nie powinno wtrącać się w gospodarkę.
Stiglitz uważał, że państwo powinno narzucać pewne reguły i pilnować ich przestrzegania.
Podczas recesji przeważa pogląd, że państwo powinno ingerować w gospodarkę. Podczas wzrostu gospodarczego odwrotnie.
Nie ma idealnego modelu współpracy państwa z sektorem publicznym. Zależy to od danej gospodarki, okresu czasu.
Temat: Specyfika i znaczenie inwestycji sektora publicznego.
Cechy inwestycji:
Czas
Ryzyko
Element psychologiczny (wyrzeczenie)
Kapitał Cechy inwestycji sektora publicznego:
Bardzo duże ryzyko
Długi czas inwestycji - dłuższy czas przeprowadzania inwestycji od inwestycji prywatnych
Element psychologiczny
Kapitał - wysoka kapitałochłonność inwestycji.
Inwestycje infrastrukturalne mają bardzo duży udział w ogóle inwestycji sektora publicznego.
Infrastruktura - termin ten wywodzi się z wojskowości (50-te, 60-te lata)
Odwołanie się do łacińskiego źródło słowu infra.
Nie możemy zawęzić znaczenia infrastruktury tylko do ujęcia ekonomicznego.
Infrastruktura to podstawowe urządzenia i instytucje usługowe niezbędne do funkcjonowania gospodarki społeczeństwa.
Powyższa definicja infrastruktury podlega ewolucji.
Klasyfikacja infrastruktury:
Tworzona przez człowieka
Gospodarcza (techniczna).
Społeczna.
Naturalna
Cechy charakterystyczne infrastruktury:
Służebny charakter - wspomaga inne działy gospodarki, pełni funkcje służebną, pierwotną. Pomaga w tworzeniu wartości dodatkowej.
Niepodzielność urządzeń - nie możemy tych urządzeń podzielić
Wysoka kapitałochłonność - w szczególności finansowanie obce
Skokowy sposób powstawania kosztów - potrzebne środki na późniejsze wydatki
Brak mobilności - stałość w miejscu - lokalizacja musi być bardzo dobrze wybrana
Długowieczność - obiekty infrastrukturalne mają służyć przyszłym pokoleniom. Pojęcie zużycia moralnego (Np. biblioteki, muzea)
Urządzenia i układy infrastruktury są komplementarne a nie substytucyjne Efekty zewnętrzne - pozytywne lub negatywne efekty. Skutki inwestycji odczuwalne są przede wszystkim dla lokalnej społeczności.


(…)

… pokoleniom. Pojęcie zużycia moralnego (Np. biblioteki, muzea)
Urządzenia i układy infrastruktury są komplementarne a nie substytucyjne Efekty zewnętrzne - pozytywne lub negatywne efekty. Skutki inwestycji odczuwalne są przede wszystkim dla lokalnej społeczności.
Podział infrastruktury
Ze względu na rodzaj:
Infrastruktura gospodarcza (Np. drogi kołowe, porty lotnicze, przejścia graniczne, wały przeciwpowodziowe, szlaki wodne i inne).
Infrastruktura społeczna (Np. szkoły, uczelnie, przychodnie, szpitale, instytucje naukowe, parki, sale widowiskowe, obiekty sportowe i inne).
Ze względu na zasięg oddziaływania:
Infrastruktura ponadlokalna
Międzynarodowa
Krajowa
Regionalna
Infrastruktura lokalna
Ze względu na dostępność obiektów infrastruktury:
Ogólnodostępne (Np. parki, drogi gminne)
O ograniczonej dostępności (Np. ujęcia wody, jednostki wojskowe)
Z punktu widzenia kosztów ponoszonych przez użytkowników:
Infrastruktura nieodpłatna Infrastruktura odpłatna (Np. autostrady, uczelnie dla studentów niestacjonarnych, stadiony)
Funkcje infrastruktury:
Infrastruktura odgrywa istotną rolę jako czynnik lokalizacji
Na przykład firmy powstające przy często uczęszczanych drogach krajowych (bary, restauracje, stacje benzynowe)
Jest narzędziem polityki przestrzennej
Pełni rolę czynnika stabilizacji społecznej ograniczającego migrację z terenów słabiej rozwiniętych do terenów bardziej konkurencyjnych
Infrastruktura jako warunek wzrostu i rozwoju gospodarczego
Różnica między wzrostem a rozwojem gospodarczym - Rozwój uwzględnia zmiany o charakterze ilościowym i jakościowym. Wzrost uwzględnia zmiany tylko o charakterze…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz