Inwestycje sektora publicznego- wykład 8

Nasza ocena:

5
Pobrań: 98
Wyświetleń: 805
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Inwestycje sektora publicznego- wykład 8 - strona 1 Inwestycje sektora publicznego- wykład 8 - strona 2 Inwestycje sektora publicznego- wykład 8 - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 8
Społeczna analiza kosztów i korzyści:
Koncentruje się na tym, które z grup społecznych i w jakiej sytuacji odnoszą korzyści i ponoszą straty
Marginalna użyteczność dochodu osoby uboższej jest wyższa niż marginalna użyteczność dochodu osoby bogatszej - kryterium społeczne
ENPV dla kryterium użyteczności społecznej:
gdzie:
wj - to waga dystrybucyjna dla grupy społecznej (j)
bij - korzyści odnoszone przez grupę (j) z realizacji projektu
cij - koszty ponoszone prze grupę (j) w wyniku realizacji projektu
s - stopa dyskonta
Wagi dystrybucyjne można obliczyć w następujący sposób:
Dla I grupy podatkowej: (0,18+0,32)/2 = 0,25, 0,25/0,18 = 1,4
Dla II grupy podatkowej: (0,18+0,32)/2 = 0,25, 0,25/0,32=0,8
Z punktu widzenia kryterium:
Pareto - projekt, który nie pogarsza sytuacji kogokolwiek jest efektywny
Społecznego - projekt taki nie jest efektywny
Analiza wielokryterialna:
Stosuje się wiele kryteriów (a nie tak jak maksymalizacja dobrobytu społeczeństwa w przypadku analizy społecznej)
Wybór i określenie liczny kryteriów jest bardzo istotne:
Liczba kryteriów powinna zostać ustalona
Analiza wielokryterialna - jest to narzędzie do analizy zbioru różnych celów, które nie mogą być zagregowane przez ceny dualne i wagi dobrobytu.
2 systemy:
binarny (zerojedynkowy) - przedstawiamy kryteria przyjęte do oceny i wpisujemy 1 gdy kryterium zostało spełnione lub 0 gdy nie zostało spełnione
wagowy - wyróżnia się jego 2 podejścia:
eksperckie:
jest stosowane najczęściej
zadaje się pytania ekspertom, jakie wagi przypisują poszczególnym kryteriom,
ocena jest bardzo subiektywna
statystyczne:
wyznacza się wagi dla i-tego kryterium (wi)
Vj/średnia arytmetyczna i-tego kryterium
Vj - współczynnik zmienności
Przykład:
Wariant A
Wariant B
Waga
Ocena
Ocena ważona
Waga
Ocena
Ocena ważona
Równouprawnienie
0,6
1
0,6
0,6
3
1,8
Równość szans
0,2
2
0,4
0,2
2
0,4
Ochrona środowiska
0,2
3
0,6
0,2
1
0,2
Razem
1,0


(…)

… jest kwotą nieprzekraczającą wartości bieżącej kosztów inwestycji pomniejszonych o wartość netto przychodów z inwestycji. DIC - zdyskontowane koszty inwestycji
DNR - zdyskontowane przychody netto - liczymy w następujący sposób = zdyskontowane przychody - zdyskontowane koszty operacyjne + zdyskontowana wartość rezydualna
Liczymy w ten sposób część kosztu inwestycji, która nie zostanie pokryta przychodami…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz