Zarządzanie Projektem i metodyka

Nasza ocena:

5
Pobrań: 441
Wyświetleń: 2268
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie Projektem i metodyka - strona 1 Zarządzanie Projektem i metodyka - strona 2 Zarządzanie Projektem i metodyka - strona 3

Fragment notatki:


Zarządzanie Projektem.  Cel:  • Podaje się podstawowe pojęcia i opisuje proces zarządzania projektem.  • W szczególności omawia się organizację prac projektowych, dobór zespołu projektowego,  planowanie oraz kwestię wykonalności projektu i ocenę jego efektywności ekonomicznej.  • Zajęcia praktyczne mają na celu przekazanie słuchaczom technik projektowania, ze szczególnym  uwzględnieniem projektowania z wykorzystaniem metod sieciowych. Słuchacze opracowują  samodzielnie projekt, wykorzystując program Microsoft Project.  Opis przedmiotu:  Pojęcie projektu:  • projekty inwestycyjne,  • organizacyjne,  • projekty rozwojowe,  • projekty biznesowe.  Zarządzanie projektem:  • inicjalizacja (podjęcie) projektu,  • planowanie,  • realizacja,  • zamknięcie projektu.  Budowa zespołu projektowego:  • powołanie kierownika projektu  • tworzenie efektywnego zespołu projektowego  • miejsce zespołu projektowego w organizacji  • Struktury sieciowe  Podejście – metodyka – Agile  Praktyka projektowania  • Metodyka przygotowania przemysłowych studiów wykonalności (UNIDO)  • Wprowadzenie do zarządzania projektem przy pomocy programu Microsoft Project.  Pojęcie projektu:  Plany operacyjne  • Plany trwale obowiązujące.  • Plany jednorazowe.  ◦ Program,  ◦ projekt,  ◦ preliminarz.  ▪ W takim usytuowaniu przez projekt rozumie jednoznacznie określone, jednorazowe  działanie, nieodzowne dla realizacji pewnego, szerszego programu.  Pojęcie projektu  Projekt wywodzi się z łacińskiego słowa proiectus, oznaczającego wysunięcie ku przodowi, co  interpretuje  się jako pomysł, zamiar, plan zamierzonej budowy [Słownik wyrazów obcych, 1980; Kopaliński, 1994].  W przeszłości projekty miały wyłącznie charakter techniczny, to znaczy obejmowały przedsięwzięcia  inżynieryjne.  W połowie XX wieku projektowanie zaczęto obejmować również przedsięwzięcia, które zaliczyć  można do  szeroko rozumianej sfery ekonomii, biznesu oraz działalności naukowo-badawczej.  Współczesne definicje projektu w wiodących metodykach:  • Tymczasowy wysiłek podjęty po to, aby stworzyć unikalny produkt lub usługę. [PMI 2004, s. 5]  • Tworzenie czegoś nowego: obiektów, produktów, usług, sposobu organizacji pracy, przy czym  projekt jest zawsze kojarzony ze zmianą [Szyjewski 2001, s. 7].  • European Commission Project Cycle Management - seria celowych działań w zdefiniowanych  ramach czasowo-budżetowych [Korczowski 2010, s. 12].  Podstawowe parametry projektu:  • zakres: rozumie się, to co dany projekt ma zrealizować, a czego nie.  • budżet : decyduje o środkach finansowych zaangażowanych w projekcie.  • czas: określa datę rozpoczęcia i zakończenia realizowanego przedsięwzięcia 

(…)

…,
• związek projektu z innymi obszarami firmy.
W zależności od wielkości projektu stosuje się dwa podstawowe rozwiązania:
• powołuje się zespół projektowy w ramach istniejących komórek organizacyjnych,
• tworzy się strukturę macierzową.
W przedsiębiorstwach przemysłowych funkcjonujących w oparciu o tradycyjne struktury i zasady
zarządzania zespoły projektowe sytuowane są na ogół w pionach technicznych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz