Mikroekonomia - pojecie kapitału

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1176
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mikroekonomia - pojecie kapitału - strona 1 Mikroekonomia - pojecie kapitału - strona 2 Mikroekonomia - pojecie kapitału - strona 3

Fragment notatki:

Kapitał rzeczowy i ziemia
 Kapitał rzeczowy (fizyczny) to zasób wytworzonych dóbr wykorzystywanych do
produkcji innych dóbr i usług.
 Kapitał rzeczowy jest rezultatem procesu produkcji i jego zasób jest rezultatem
decyzji ekonomicznych
 Inwestycje w kapitał rzeczowy powiększają wielkość zasobów kapitału w gospodarce
 Inwestycje brutto to produkcja nowego i/lub ulepszanie istniejącego kapitału rzeczowego
(amortyzacja).
 Inwestycje netto to inwestycje brutto pomniejszone o zużycie istniejącego zasobu kapitału
rzeczowego (amortyzację)
 Kapitał finansowy to zasób (pieniądze, papiery wartościowe), który może być
użyty do zakupu czynników wytwórczych, ale sam nie służy do wytwarzania dóbr i
usług
 Ziemia jest czynnikiem produkcji dostarczanym przez naturę.
 Mimo, że przyroda może powodować zmianę wielkości zasobów ziemi, np. wskutek
pożarów czy zamulania akwenów - to ekonomiści traktują podaż ziemi jako stałą.
 Kapitał rzeczowy i ziemia łącznie tworzą rzeczowy majątek narodowy (aktywa
narodowe).
Zasoby a strumienie
Zasób - ilość pewnego składnika aktywów w jakimś momencie.
Strumień - to potok usług, dostarczanych przez dany składnik aktywów w ciągu pewnego okresu.
Koszt użycia usług kapitału określa stawka najmu (wynagrodzenia) kapitału (rental rate): dochód
czerpany przez właściciela kapitału z wynajmu aktywów kapitałowych (środków trwałych)
Cena aktywów - suma, za która dany zasób może być bezpośrenio nabyty. Wchodząc w jego posiadanie,
właściciel nabywa tytuł nabywa tytuł do przyszłego strumienia usług kapitału, jakiego ten zasób może
dostarczyć.
Procent i wartość zaktualizowana
 Wartość zaktualizowana (obecna) 1zł z jakiegoś
momentu w przyszłości to taka suma, która pożyczona
komuś na procent dziś, osiągnie wartość 1zł w tym
właśnie momencie w przyszłości.
 W rachunku wartości zaktualizownej sprowadzanie
wartości przyszłych do obecnych - dyskontowaniem, a
stopę procentową określa się często stopą dyskontową,
aby podkreślić rozumienie stopy procentowej jako
kosztualternatywnego (kosztu utraconych możliwości)
pieniędzy użytych na zakup kapitału.
Przykład (1)
Załóżmy, że pewna maszyna będzie eksplowatowana przez trzy lata i przyniesie w


(…)

…)
Gdyby zamiast sprzedaży po 3 roku maszyna przynosiła dochody 20 000 w
nieskończoność, wartość dzisiejsza byłaby równa
 PV = 200000 / (0.1) = 200 000 zł, ale nie uwzględniliśmy jej zużycia
Gdyby maszyna przynosiła dochody 20 000 w nieskończoność, a koszty zwiazane z
jej amortyzacją wynosiły 15% rocznie (stopa dyskonta = 10% + 15% = 25%), jej
wartość dzisiejsza byłaby równa
 PV = 200000 / (0.25) = 80000…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz