Stopa dyskonta - strona 2

note /search

Model Gordona-Shapiro- wykład

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Modele inwestycyjne
Pobrań: 854
Wyświetleń: 4795

wyrażony stopą dyskonta Im wyższa stopa dyskonta tym wyższe tempo deprecjacji przyszłych dywidend. V...

6. Bony Skarbowe

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Matematyka
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1512

oferty przyjęto stopę dyskonta większą niŜ 16%. (i) Wyznaczyć stopę redukcji ofert z najniŜszą ceną...

Ustalenie przychodów - opis

  • Politechnika Warszawska
  • Ekonomika transportu
Pobrań: 7
Wyświetleń: 532

. inwestycyjne +koszty) w roku „t” t = 1, 2,...,n - kolejny rok okr. obliczeniowego i - stopa dyskonta (cena...

Rynek pienieżny - wzory

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Finanse publiczne i rynki finansowe
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2205

NA OBLICZANIE STOPY DYSKONTA PRZY DANEJ CENIE d = gdzie: d - stopa dyskonta p.a. FV - wartość nominalna bonu...

Test z finansów

  • Finanse
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1897

; przeliczenie stopy dyskonta na roczną stopę odsetek inkasowanych z dołu; obliczenie redukcji stopy procentowej...