Stopa dyskonta - strona 2

Model Gordona-Shapiro- wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Krystian Pera
 • Modele inwestycyjne
Pobrań: 735
Wyświetleń: 4459

wyrażony stopą dyskonta Im wyższa stopa dyskonta tym wyższe tempo deprecjacji przyszłych dywidend. V...

6. Bony Skarbowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Matematyka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1358

oferty przyjęto stopę dyskonta większą niŜ 16%. (i) Wyznaczyć stopę redukcji ofert z najniŜszą ceną...

Ustalenie przychodów - opis

 • Politechnika Warszawska
 • dr Agnieszka Skala-Poźniak
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 7
Wyświetleń: 532

. inwestycyjne +koszty) w roku „t” t = 1, 2,...,n - kolejny rok okr. obliczeniowego i - stopa dyskonta (cena...

Rynek pienieżny - wzory

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse publiczne i rynki finansowe
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1995

NA OBLICZANIE STOPY DYSKONTA PRZY DANEJ CENIE d = gdzie: d - stopa dyskonta p.a. FV - wartość nominalna bonu...

Rynek pieniężny - Formuły odsetkowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Owsiak
 • Finanse publiczne i rynki finansowe
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2282

NA OBLICZANIE STOPY DYSKONTA PRZY DANEJ CENIE d = gdzie: d - stopa dyskonta p.a. FV - wartość nominalna bonu...

Test z finansów

 • prof. dr hab. Marian Podstawka
 • Finanse
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1715

; przeliczenie stopy dyskonta na roczną stopę odsetek inkasowanych z dołu; obliczenie redukcji stopy procentowej...