Model Gordona-Shapiro- wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 735
Wyświetleń: 4459
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Model Gordona-Shapiro- wykład - strona 1 Model Gordona-Shapiro- wykład - strona 2 Model Gordona-Shapiro- wykład - strona 3

Fragment notatki:

TEMAT: Model Gordona =Model Gordona-Shapiro
Zastosowanie: w sytuacji nieskończenie długiej perspektywy przetrzymywania akcji przez inwestora. Odpowiada na pytanie o wartość akcji nabytej, która nie podlega sprzedaży.
Założenia:
Dywidenda płacona będzie każdego roku
Każdego roku dywidenda będzie nominalna na tym samym poziomie: DIV=const.
Dywidenda każdego roku będzie rosła i znane jest tempo wzrostu dywidendy, które wynosi g%
Jeżeli spełnione jest założenie o stałości dywidendy - model Gordona 1 Jeżeli spełnione jest założenie o rosnącej dywidendzie - model Gordona 2
Analiza założeń:
Ad. 1 Jeżeli dywidenda nie jest płacona przez okres kilku lat, to zazwyczaj to oznacza jej wypłacenie w późniejszych okresach
Ad. 2 Zazwyczaj wartość dywidendy ma wykres sinusoidalny. Średnio rzecz biorąc - w takim razie - ta dywidenda jest na stałym poziomie
Ad. 2a Funkcja wzrostu dywidendy o procent g ma kształt paraboli (połowie rosnącego wykresu parabolicznego) i odpowiada procentowi składanemu, wzrasta geometrycznie (nie arytmetycznie!)
fo - część zysku zatrzymanego, im większe fo tym większe g.
ROE = Zysk netto/Kapitał własny = D/N
Im większe g tym większe r = ROE
np.: g = 1/2 * 1/10 = 5%
ROA = Zysk netto/Kapitał całkowity
ROI = Zysk netto/nakłady inwestycyjne
ROA i ROE - miara rentowności przedsiębiorstwa
ROI - stopa zwrotu z określonego przedsięwzięcia inwestycyjnego
Wykład 4 29.10.09
Analityczna postać modelu Gordona w wariancie stałego poziomu dywidendy (mg-s I)
Jeśli dywidenda jest stała nominalnie, tzn., że maleje realnie w czasie. Maleje w tempie wyrażony stopą dyskonta
Im wyższa stopa dyskonta tym wyższe tempo deprecjacji przyszłych dywidend.
V- maksymalna cena jaką warto zapłacić za akcję w tych warunkach.
r- średnia stopa zwrotu na rynku akcji / oczekiwana stopa zwrotu / koszt kapitału…
A) Analityczna postać modelu Gordona w wariancie rosnącej dywidendy o stały procent g (mg-s II - JEDNOFAZOWY)
Dywidenda w wyrazie nominalnym stale rośnie, ale podlega deprecjacji czyli obniżeniu wartości rzeczywistej. Dywidenda rośnie w tempie g i maleje w tempie r.
Wzrost stopy dyskonta powoduje spadek realnej wartości inwestycji.
B) Analityczna postać modelu Gordona (mg-s II - DWUFAZOWY) w wariancie rosnącej dywidendy przy zmiennym tempie wzrostu dywidendy. Fazowość to ilość temp wzrostu.
T: t1 , t2

(…)

… przy czym zamiast dywidend bierzemy wolne przepływy pieniężne FCF
Wszystkie wartości tak wyliczone podlegają dyskontowaniu w celu ich sprowadzenia do wartości roku bieżącego
V1-wolne przepływy pieniężne dla wierzycieli - dawcy kapitału= = (wszystkie strony finansujące) FCFF V2-wolne przepływy pieniężne jakie zostają po spłacie wierzycieli (FCFE) O sposobach szacowania FCFF i FCFE
Zysk netto: EBITDA (zysk…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz