Modele inwestycyjne

note /search

Model APT- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Modele inwestycyjne
Pobrań: 511
Wyświetleń: 2429

MODELE INWESTYCYJNE 4 APT 2012 II. Teoria wyceny arbitrażowej – model APT1 1. APT (Arbitrage Pricing Theory) – założenia1 2. Portfel arbitrażowy1 3. Model wieloczynnikowy2 4. Interpretacja 4 II. Teoria wyceny arbitrażowej – model APT Arbitraż – działanie na rynkach finansowych wykorzystując...

Model CAPM- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Modele inwestycyjne
Pobrań: 651
Wyświetleń: 3164

MODELE INWESTYCYJNE 3 CAPM 2012 III. Model wyceny aktywów kapitałowych (CAPM) 1 1. Założenia CAPM 1 2. Linia rynku papierów wartościowych (Security Market Line) 1 3. SML a SCL 2 4. Portfele niedowartościowane, przewartościowane i dobrze wycenione w modelu CAPM interpretacja 2 5. Efektyw...

Model dyskontowy wyceny akcji- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Modele inwestycyjne
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1792

MODELE INWESTYCYJNE 5 AF 2012 V. Model dyskontowy wyceny akcji 1 1. Istota analizy fundamentalnej 1 2. Analiza wskaźników rynkowych 1 3. Wycena akcji za pomocą metod dochodowych 4 a) Wycena do 1 roku4 b) Wycena dla n lat: 4 c...

Model Sharpa- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Modele inwestycyjne
Pobrań: 952
Wyświetleń: 3353

MODELE INWESTYCYJNE 2 SHARP 2012 II. Model Sharpa – model jednowskaźnikowy1 1. Model jednowskaźnikowy Sharpa – linia charakterystyczna1 a) Założenie 1 b) Linia charakterystyczna akcji (security characteristic line, SCL) 1 2. Zależność stóp zwrotu dwóch instrumentów 2 a)

Elementy analizy portfelowej w ujęciu teorii- wykład 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Modele inwestycyjne
Pobrań: 2289
Wyświetleń: 4907

18.02.2013 Wykład 1 Egzamin - nie ma zadań, wykłady, test jednokrotnego wyboru - zaliczenie od 50% + 1 punkt, *70% - test *30% - zaliczenie Elementy analizy portfelowej w ujęciu teorii H. Markowitza Efektywny sposób angażowania kapitału w papier ryzykowny - akcje. W dwoistości rozumienia akcji j...

Model CAPM- wykład 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Modele inwestycyjne
Pobrań: 1386
Wyświetleń: 3570

18.03.2013 Wykład 3 Temat: Model CAPM - model wyceny aktywów ważonych ryzykiem. *Francis Centralną kategorią rozważań modelu CAPM jest umiejętność skutecznego badania relacji pomiędzy stopą zwrotu i ryzykiem. C do idei to jest to samo co cała teoria portfela. Model CAPM odpowiada na dwa podstawo...

Beta lewarowana i beta nielewarowana - wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Modele inwestycyjne
Pobrań: 1904
Wyświetleń: 10269

08.04.2013 Wykład 4 Beta lewarowana i beta nielewarowana - równanie Hamady Jeżeli traktujemy parametr beta takim jaki on jest czyli wskaźnikiem pokazującym poziom ryzyka systematycznego spółki albo portfela, to jeżeli 2 spółki albo 2 portfele mają ten sam poziom parametru beta to wnioskujemy, że ...

Model Sharpa- wykład 5

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Modele inwestycyjne
Pobrań: 1029
Wyświetleń: 2373

22.04.2013 Wykład 5 Model Sharpa William Sharp stworzył model w intencji uproszczenia modelu Markowitza. *Sharp, Markowitz, Merton Miller - najważniejsza nagroda nobla, fundament teorii rynków kapitałowych *Kahneman i Twersky *Black Sholes - wzór na europejską opcję kupna i sprzedaży, Shoels i Me...

Dekompozycja ryzyka całkowitego w modelu Sharpa- wykład 6

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Modele inwestycyjne
Pobrań: 861
Wyświetleń: 2506

13.05.2013 Wykład 6 Dekompozycja ryzyka całkowitego w modelu Sharpa Model CAPM w cząstce, która dotyczy funkcji CML również dotyczy ryzyka całkowitego ale w modelu tym ryzyko całkowite jest wyrażone jednym parametrem - poziomem wariancji - i nie możemy na podstawie tego wywnioskować ile Est ryzyk...

Model Gordona- wykład 7

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Modele inwestycyjne
Pobrań: 896
Wyświetleń: 2289

27.05.2013 Wykład 7 Model Gordona (Gordona Shapiro) Ma inną filozofię oglądu wyceny papierów wartościowych i jest innym podejściem do tej samej problematyki. W wszystkich modelach chodzi o stworzenie pewnych narzędzie, które wspomagają pro...