Model CAPM- wykład 3

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1351
Wyświetleń: 3528
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Model CAPM- wykład 3 - strona 1 Model CAPM- wykład 3 - strona 2 Model CAPM- wykład 3 - strona 3

Fragment notatki:

18.03.2013
Wykład 3
Temat: Model CAPM - model wyceny aktywów ważonych ryzykiem.
*Francis
Centralną kategorią rozważań modelu CAPM jest umiejętność skutecznego badania relacji pomiędzy stopą zwrotu i ryzykiem. C do idei to jest to samo co cała teoria portfela. Model CAPM odpowiada na dwa podstawowe pytania: -jakiej inwestor powinien oczekiwać stopy zwrotu jeśli uwzględnia tylko ryzyko systematyczne -jakie stopy powinien oczekiwać jeśli uwzględnia ryzyko całkowite.
Założenia modelu CAPM 1.Podstawą decyzji inwestorów jest wyłącznie oczekiwana stopa zwrotu i odchylenie standardowe akcji lub portfela. 2.Inwestorzy zachowują się racjonalnie i jedynymi podstawami podjęcia decyzji są stopy zwrotu, ryzyko, korelacja i wszystkie te informacje są dla wszystkich inwestorów dostępne - natychmiast. Nie ma wątpliwości - inwestorzy nie zachowują się racjonalnie. Racjonalnie - ratio - rozum - przesłanką podjęcia decyzji inwestycyjnych jest wyłącznie liczenie, wynik ale żadne emocje. A to jest nieprawdą. Prawo malejącej użyteczności krańcowej
3. Aktywa są doskonale podzielne.
4. Nie ma kosztów transakcyjnych ani podatków.
5. Na rynku występuje jedna stopa wolna od ryzyka i po tej stopie można zaciągać pożyczki i angażować depozyty.
6. Transakcje pojedynczych inwestorów nie wpływają na kurs.
Ostatecznie o kursie w danym czasie decyduje rozproszona podaż akcji i popyt. Nie ma manipulacji kursem ani innych mechanizmów.
Ad. I założenie - Podstawą decyzji inwestorów jest wyłącznie oczekiwana stopa zwrotu i odchylenie standardowe akcji lub portfela.
Dwie kategorie leżą u podstaw podjęcia inwestycyjnej decyzji: stopa zwrotu i ryzyko. Zakładamy, że funkcja rozkładu prawdopodobieństwa, funkcja gęstości cen akcji ma rozkład logarytmiczno normalny a z tego funkcja rozkładu prawdopodobieństwa, funkcja gęstości stop zwrotu akcji ma rozkład normalny. Rozkład prawdopodobieństwa cen jest log normalny.
pi- prawdopodobieństwo C - cena Od log normalnego rozkładu cen automatycznie dostajemy normalny rozkład stóp zwrotu. Reguła 3 sigm
r - stopa zwrotu rozkład normalny - krzywa Gaussa E(r) - wartość oczekiwana
W rozkładzie normalnym miarą ryzyka całkowitego jest położenie odchylenia standardowego i reguła 3 sigm. Jeżeli akcje mają rozkład normalny to punkty przegięcia tej krzywej są w m miejscu wartość oczekiwana + odchylenie standardowe i wartość oczekiwana - odchylenie standardowe.
Reguła 3 sigm - jeżeli stopa zwrotu z akcji ma rozkład normalny ot w przedziale -sigma + sigma i wynosi 68% możliwych do uzyskania stóp zwrotu. Mniej więcej z prawdopodobieństwem 2/3 przyszła stopa zwrotu nie będzie się różniła od oczekiwania o +/- odchylenie standardowe

(…)

… - jakie są składowe ryzyka całkowitego. Na ryzyko całkowite składa się: -ryzyko systematyczne - nie zależy od struktury portfela, nie zależy zatem od inwestora, jest systematyczne w tym sensie , że systematycznie towarzyszy każdemu portfelowi np. ryzyko stopy procentowej, ryzyko walutowe, kursowe, inflacji. Jest niedywersyfikowalne ale mierzalne. -ryzyko specyficzne - ryzyko dywersyfikowalne, poprzez zmianę…
… się w rozkładzie normalnym 99,73 możliwych stóp zwrotu / z prawdopodobieństwem 9974/10000 stopa zwrotu będzie zawarta w przedziale wartość oczekiwana -3 sigma do wartość oczekiwana +3 sigma. Analiza stopy zwrotu i ryzyka jest badana poprzez sprawdzenie skośności rozkładu i kurtozy rozkładu.
Kurtoza i skośność rozkładu jako miary ryzyka całkowitego
Z punktu widzenia kurtozy czyli stopnia spłaszczenia rozkład normalny może być: a)leptokurtyczny b) mezokurtyczny c) platykurtyczny Kurtoza (K) jest miarą ryzyka w tym sensie, że podstawowy rozkład normalny jest mezokurtyczny i ma następujący kształt: K=0 - stopień spłaszczenia jest normalny analizujemy stopień spłaszczenia po kurtozie względem zera. Jeśli Kurtoza K2 >0 to rozkład jest normalny leptokurtyczny i wygląda. Im wyższa kurioza tym mniejsza zmienność…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz