Model Gordona- wykład 7

Nasza ocena:

5
Pobrań: 889
Wyświetleń: 2170
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Model Gordona- wykład 7 - strona 1 Model Gordona- wykład 7 - strona 2 Model Gordona- wykład 7 - strona 3

Fragment notatki:

27.05.2013
Wykład 7
Model Gordona (Gordona Shapiro)
Ma inną filozofię oglądu wyceny papierów wartościowych i jest innym podejściem do tej samej problematyki. W wszystkich modelach chodzi o stworzenie pewnych narzędzie, które wspomagają proces podejmowania racjonalnych decyzji inwestycyjnych na giełdzie. Do tej pory analiza polegała na relacji analizowana stopa zwrotu, ryzyko, różne odcienie ryzyka na tym tle definiując poziom oczekiwanej stopy zwrotu.
W modelu Gordona jest inaczej - nie zajmuje się portfelem, zajmuje się wyceną pojedynczej akcji, akcji jednej spółki. Nie szacuje on stopy zwrotu. Szacuje wewnętrzną wartość akcji i tę porównując z bieżącym kursem akcji na rynku na tej podstawie generuje sygnały transakcyjne. U źródła jeszcze przed założeniami - filozofia rozumienia modelu Gordona - jest najpierw oszacowanie tzw. Wartości wewnętrznej akcji i porównanie tej wartości wewnętrznej z ceną rynkową akcji tj. samej spółki.
WWA Pb
Jeżeli wartość określonego dobra - papieru wartościowego - jest większa od ceny zakupu to spośród sygnałów transakcyjnych został wygenerowany sygnał kupna. Mogę za cenę Pb otrzymać coś co ma wyższą wartość niż ta cena.
WWAPb
Sygnał kupna oznacza, że jeżeli nie posiadam tych akcji to po tej cenie warto je kupić, a jeżeli ja je posiadam to nie warto ich teraz sprzedać.
Naczelna teza efektywności rynków finansowych głosi, że w dłuższej perspektywie czasowej kursy akcji dążą do wewnętrznej wartości. Prawdopodobieństwo tego, że w najbliższej przyszłości ceny tych akcji wzrosną jest wyższe od prawdopodobieństwa, że ceny tych akcji spadną. Model Gordona pokazuje w jakich okolicznościach, jak tę wartość wewnętrzną szacować bowiem cena P pochodzi z giełdy.
WWA=Pb - najrzadszy przypadek. Oznacza on, że akcja została wyceniona poprawnie. Giełdy funkcjonują tylko dlatego ze drugi warunek praktycznie nie zachodzi. Literatura finansowa wyjaśnia to przy pomocy grafiki. Mówimy, że jeżeli na osi x oznaczymy czas a na osi y wartość wewnętrzną akcji i cenę bieżącą/kurs , wartość wewnętrzna raz obliczona jest jedna - funkcja stała. Drugi warunek to tylko punkt przecięcia prostej z kursogramem. Te punkty zawsze oznaczają jedynie zmianę kierunku kształtowania się ceny względem wartości. (4)
Sygnał sprzedaży: jeżeli mam akcje to warto je teraz sprzedać a jeżeli akcji nie mam to nie warto ich teraz kupować. Wychodząc od tej samej tezy że w długim przedziale czasowym następuje zbieżność kursów i wartość wewnętrznej. Jeżeli jest niższa od ceny to ona po czasie wzrośnie. MGS - model Gordona Shapiro
Co to jest wartość wewnętrzna akcji w odróżnieniu od dochodu jakie akcja generuje. Wartość wewnętrzna akcji jest sumą przyszłych przepływów pieniężnych jakie akcja wygeneruje w całym okresie jej posiadania. Gdyby się temu dokładni przyjrzeć to zauważamy że przepływy pieniężne w przypadku akcji są wyłącznie dodatnie. Jeżeli akcje mam to jedyny ujemny przepływ pieniężny już jest za mną. Po CF czekają mnie przyszłe dywidendy i przyszła cena sprzedaży. Uwzględniwszy przedział czasowy analizy - do roku - mam do jednej dywidendy i cenę sprzedaży o roku, dla zmiennej dyskretnej wartości w skali do jednego roku nominalne i realne są sobie równe ponieważ dyskonto dyskretne ma zawsze wartość 1. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz