Model CAPM- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 637
Wyświetleń: 3101
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Model CAPM- opracowanie - strona 1 Model CAPM- opracowanie - strona 2 Model CAPM- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

MODELE INWESTYCYJNE 3 CAPM
2012
III. Model wyceny aktywów kapitałowych (CAPM) .......................................................................................... 1
1. Założenia CAPM .................................................................................................................................... 1
2. Linia rynku papierów wartościowych (Security Market Line) .............................................................. 1
3. SML a SCL ............................................................................................................................................. 2
4. Portfele niedowartościowane, przewartościowane i dobrze wycenione w modelu CAPM interpretacja ................................................................................................................................................ 2
5. Efektywność inwestycji .......................................................................................................................... 3
6. Zadania............................................................................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
III. Model wyceny aktywów kapitałowych (CAPM)
1. Założenia CAPM
Model CAPM (Capital Asset Pricing Model)
Model równowagi rynku kapitałowego (papierów wartościowych)
Zmiany ceny akcji to efekt dążenia do osiągnięcia przez nie stanu równowagi.
Każdy walor charakteryzuje się ryzykiem mierzonym β i stopą zwrotu.
1. Inwestorzy kierują się w swoich decyzjach oczekiwaną stopą zwrotu i
ryzykiem portfela
2. Akcje i inne instrumenty finansowe są doskonale podzielne
3. Inwestorzy mogą udzielać i zaciągać kredyt po stopie wolnej od ryzyka Rf
(na rynku występują instrumenty wolne od ryzyka)
4. Nie ma podatków i kosztów transakcyjnych
5. Transakcje pojedynczych inwestorów nie mają wpływu na cenę.
2. Linia rynku papierów wartościowych (Security Market Line)
Linia rynku papierów wartościowych (SML)
Wyznacza stan równowagi rynku, opisuje zależność stopy zwrotu akcji od
współczynnika β (miary ryzyka) dla tej akcji dla rynku znajdującego się w
równowadze.
R  r f   rm  r f 
R – stopa zwrotu równowagi, zrównoważona stopa zwrotu
rm  r f - wycena ryzyka rynkowego, ryzyko przeciętnej akcji, jest to
nachylenie linii SML obrazujące stopień awersji do ryzyka gospodarce.
1
MODELE INWESTYCYJNE 3 CAPM
r  rf
2012
- oczekiwana premia za ryzyko danego aktywu. Jest wprost
proporcjonalna do oczekiwanej premii za ryzyko rynkowe, czyli rm  r f ,
a współczynnikiem proporcjonalności jest β.
β – miara ryzyka systematycznego (rynkowego) – dla dobrze
zdywersyfikowanego portfela,
mierzy relatywną zmienność dochodu z akcji w stosunku do dochodu z
portfela rynkowego.
wskazuje o ile jednostek (pkt %) w przybliżeniu wzrośnie stopa zwrotu
akcji, gdy stopa zwrotu wskaźnika rynkowego wzrośnie o jednostkę (1
pkt %)
cov m  m
 2 
 m
m
3. SML a SCL
Linia rynku papierów wartościowych, SML – równanie zależności dochodu od
ryzyka systematycznego

(…)

… (stopa zwrotu spada).
2
MODELE INWESTYCYJNE 3 CAPM
2012
Portfel rynkowy w tym modelu będzie określony współczynnikiem β równym 1 i
stopą zwrotu = rm
Wycena w CAPM polega na porównaniu oczekiwanych przez inwestorów stóp
zwrotu ze stopą zwrotu wynikającą z równania SML:
Portfel dobrze wyceniony - gdy spodziewana stopa zwrotu (wynikająca z
analizy fundamentalnej) jest równa stopie zwrotu wynikającej z SML…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz