Model CAPM

Nasza ocena:

5
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2205
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

Model CAPM - model wyceny aktywów kapitałowych
Założenia modelu CAPM:
Nie ma kosztów transakcyjnych
Wszystkie walory mają idealną płynność i podzielność (to znaczy, że każda ilość gotówki w dowolnej chwili zamienić całkowicie na akcje - nie występuje problem niewykorzystania części gotówki ze względu na niepodzielność akcji)
Nie ma podatków od dochodów osobistych
Transakcje pojedynczego inwestora nie mają wpływu na cenę instrumentu finansowego
Przy podejmowaniu decyzji inwestorzy biorą pod uwagę jedynie oczekiwaną stopę zwrotu i ryzyko instrumentów finansowych Występuje krótka sprzedaż akcji - zarabianie na spadkach
Istnieje nieograniczona możliwość udzielania bądź zaciągania kredytu przy stopnie wolnej od ryzyka
Wszyscy inwestorzy podejmują decyzje na jeden okres
Wszyscy inwestorzy mają te same oczekiwania co do charakterystyki instrumentów finansowych (oczekiwanych stóp zwrotu, ryzyka, współczynników korelacji), co nazywane jest jednorodnością oczekiwań
Wszystkie instrumenty mogą być kupowane bądź sprzedawane na rynku bez przeszkód
Linia rynku kapitałowego jak jedna z podstaw modelu CAPM
CML wskazuje zbiór portfeli efektywnych, analizowanych ze względu na ryzyko całkowite i oczekiwaną stopę zwrotu Podstawowym zastosowaniem CML to sprawdzenie, czy portfel jest efektywny. Znając jego ryzyko i podstawiając do równania (4) oblicza się stopę zwrotu portfela efektywnego. Jeżeli analizowany portfel ma taką samą stopę zwrotu, to znaczy że jest efektywny. Linia rynku papierów wartościowych SML
Inwestorzy, przy założeniu jednorodnych oczekiwań dążą do posiadania dobrze zdywersyfikowanych portfeli, w przypadku których występuje jedynie ryzyko systematyczne (jego miarą jest beta)
Wynika z tego, iż zależność dochodu od ryzyka jest zależnością oczekiwanej stopy zwrotu portfela do współczynnika beta tego portfela. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz