Model dyskontowy wyceny akcji- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1624
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Model dyskontowy wyceny akcji- opracowanie - strona 1 Model dyskontowy wyceny akcji- opracowanie - strona 2 Model dyskontowy wyceny akcji- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

MODELE INWESTYCYJNE 5 AF
2012
V. Model dyskontowy wyceny akcji .......................................................................................1
1. Istota analizy fundamentalnej .................................................................................1
2. Analiza wskaźników rynkowych ..............................................................................1
3. Wycena akcji za pomocą metod dochodowych ....................................................4
a) Wycena do 1 roku.......................................................................................................4
b) Wycena dla n lat: ........................................................................................................4
c) Wycena w długim okresie ...........................................................................................5
V. Model dyskontowy wyceny akcji
1.
Istota analizy fundamentalnej
Etapy analizy fundamentalnej:
1. analiza makroekonomiczna
2. analiza sektorowa
3. analiza sytuacyjna firmy
4. analiza finansowa
5. wycena akcji
2.
Analiza wskaźników rynkowych
Są one skonstruowane w taki sposób, aby na bieżąco przedstawiać
atrakcyjność lokowania w akacje konkretnej spółki. Aby to osiągnąć posługują
się rynkową ceną akcji łącząc w ten sposób analizę techniczną i
fundamentalną.
Wskaźniki te należy:
 obserwować w szeregach czasowych,
 porównywać wewnątrz danego sektora
 brać pod uwagę zmienność ceny rynkowej
1
MODELE INWESTYCYJNE 5 AF
2012
a) EPS – zysk przypadający na jedną akcję
zysk netto
EPS 
liczba wyemitowanych akcji
EPS  ROE  BVPS
ROE 
EAT
EPS

E
BVPS
aktywa netto
BVPS 
liczba wyemitowa nych akcji
ROE – stopa zwrotu z kapitału własnego
EAT – zysk netto
E – kapitały własne
BVPS – wartość księgowa jednej akcji
b) Dywidenda na jedną akcję
D
zysk podzielony
liczba wyemitowanych akcji
DY 
D
PR
c) Stopa dywidendy (DY)
d) Wskaźnik wypłaty
dywidendy (payuot ratio,
PR)
D
PR 
EPS
e) Wskaźnik zainwestowanego
zysku (retained ratio, RR)
RR 
EPS  D
EPS
PR + RR = 1
2
MODELE INWESTYCYJNE 5 AF
2012
e) Wskaźnik cena/zysk P/E
P/E zależy od:
- ryzyka firmy (im większe ryzyko, tym ceny są niższe i P/E
również jest niższy)
- oczekiwanego wzrostu dochodów firmy
- ogólnej sytuacji na rynku
Wysokie P/E oznacza, że inwestorzy oczekują wzrostu przyszłych
dochodów.
PR
P/E 
EPS
PR – cena rynkowa akcji
P/E pozwala oszacować:
– cenę akcji:
Szacując oczekiwane przyszłe zyski i mnożąc przez wskaźnik P/E
otrzymujemy wycenę akcji (przyszłą cenę w oparciu o prognozowany EPS).
Pt  P  EPSt
E
P  EATt
Pt  E
X
X – liczba wyemitowanych akcji
– rynkową wartość spółki:
WARTOŚĆ RYNKOWA SPÓŁKI = P/E  EAT
WRS = CENA RYNKOWA AKCJI  LICZBA AKCJI
f) Stopa zyskowności akcji (odwrotność P/E)
E/P 
EPS
PR
g) Wskaźnik P/BV (price to book value)
PR
P / BV 
BVPS
BVPS – aktywa netto na 1 akcję
3
MODELE INWESTYCYJNE 5 AF
3.
2012
Wycena akcji za pomocą metod dochodowych
Postawa podjęcia decyzji o zakupie ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz