Wykład - Metody wyceny wartości firmy - dr Buszko

Nasza ocena:

5
Pobrań: 798
Wyświetleń: 5740
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Metody wyceny wartości firmy - dr Buszko - strona 1 Wykład - Metody wyceny wartości firmy - dr Buszko - strona 2 Wykład - Metody wyceny wartości firmy - dr Buszko - strona 3

Fragment notatki:


Metody wyceny wartości firmy Dr Michał Buszko Plan zajęć: Definicje wartości (nie trzeba znać na egzamin)
Podejścia do wyceny majątek vs. Dochody
Założenia wyceny
Kalkulacja dochodów finansowych
Metody wyceny przedsiębiorstwa
Zastosowanie metod w praktyce
Kluczowy aspekt - czym jest wartość? W najprostszym ujęciu wartość oznacza „ile coś jest warte pod względem materialnym”.
Wartość oznacza cechę rzeczy, która daje się określić pieniądzem lub też jakimkolwiek innym środkiem płatniczym.
Wartość to taka cecha rzeczy, która stanowi o tym, iż dana rzecz jest postrzegana jako bardziej lub mniej pożądana, użyteczna czy ważna.
Wartość może oznaczać również cenę danego dobra wyrażoną w pieniądzu lub ilość bądź liczbę innych dóbr na które można dane dobro wymienić (siłę nabywczą).
Wartość decyduje o cenie. W praktyce cena zależy od wartości, ale nie wartość od ceny.
Wartość w rachunkowości Wartość stanowi podstawę funkcjonowania rachunkowości
Najczęściej w tym obszarze wartość sprowadza się do podania liczby, według której dana pozycja wykazywana jest w księgach rachunkowych firmy.
Rachunkowość wykazuje wartość każdego zdarzenia gospodarczego wyrażoną w jednostkach pieniężnych.
Wartość dla różnych grup interesu Wartość dla właścicieli
Wartość dla menedżerów
Wartość dla pracowników
Wartość dla wierzycieli
Wartość dla kontrahentów
Wartość dla innych zainteresowanych
Wartość z punktu widzenia teorii finansów Przyjmuje się, iż nadrzędnym celem działalności przedsiębiorstwa jest tworzenie wartości dla akcjonariuszy (właścicieli przedsiębiorstwa).
Tworzenie wartości przedsiębiorstwa oznacza zwiększanie bogactwa właścicieli.
Uzasadnienie Właściciele są pierwszymi dostarczycielami kapitału firm
Właściciele są ostatecznymi beneficjentami działalności firmy
Właściciele jako pierwsi ponoszą ryzyko działalności firmy (pokrywają stratę)
W jaki sposób mierzyć wartość i jej zmiany w firmie? Zysk netto
Kwota kapitału własnego
Strumienie pieniężne dostępne dla właścicieli
Cena akcji na giełdzie
Nadwyżka zysków operacyjnych nad kosztami kapitału obcego i własnego
Dodatkowe prawa (prawo poboru, prawo kupna/sprzedaży)
Koncepcje wartości Wartość ekonomiczna (economic value) - metoda dochodowa


(…)

…. Inwestycje krótkoterminowe - według ceny (wartości) rynkowej albo według ceny nabycia, zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek w inny sposób określonej wartości godziwej. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy. Należności i udzielone…
… się (deprival value)
Wartość księgowa (book value) - metoda księgowa
Wartość odtworzeniowa (reproduction value) - metody odtworzeniowe
Wartość zastąpienia (replacement value) - metody odtworzeniowe
Wartość rynkowa (market value) - metody porównawcze
Wartość godziwa (fair value)
Wartość inwestycji (investment value)
Wartość likwidacyjna (liquidation value) - metody likwidacyjne
Wartość firmy (goodwill)
Wartość…
… subiektywnych odczuć, nastrojów, wahań koniunktury, sytuacji politycznej, itp.
Czynniki wpływające na wartość rynkową firmy
Ogólna sytuacja na rynku finansowym
Wolumen transakcji
Emocje
Bieżąca kondycja ekonomiczna firmy
Przyszła oczekiwana kondycja ekonomiczna firmy
Ceny innych aktywów
Poziom zadłużenia firmy
Stopy procentowe
Wartość godziwa
Pojęcie wartości godziwej nie jest jednoznaczne. W najprostszym ujęciu wartość godziwa to wartość wyznaczona w trakcie swobodnych negocjacji pomiędzy dysponującymi pełnym zakresem informacji stronami transakcji.
Jest to termin zbliżony do wartości rynkowej.
Zgodnie z ustawą o rachunkowości:
Za wartość godziwą przyjmuje się kwotę, za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony, a zobowiązanie uregulowane na warunkach transakcji rynkowej, pomiędzy…
przepływów pieniężnych przynależnych właścicielom (DFCFE)
Wycena przedsiębiorstwa według koncepcji DCF może być realizowana również na podstawie dyskontowania przepływów pieniężnych przynależnych wyłącznie właścicielom, a nie wszystkim inwestorom finansującym działalność firmy. Przepływy pieniężne przynależne wyłącznie właścicielom określane są jako FCE lub FCFE. Punktem wyjścia przy kalkulacji FCFE…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz