Zarządzanie przedsiębiorstwem - ściąga

Nasza ocena:

3
Pobrań: 504
Wyświetleń: 2114
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie  przedsiębiorstwem - ściąga  - strona 1

Fragment notatki:


1. Jak zmniejszyc koszt kapital u? Zwiekszenie sprzedazy,ustabilizowanie ceny danego waloru, zmniejszenie progowej stopy zwrotu,zmniejszenie dywidendy 2. Tarcza podatkowa - (lub inaczej osłona podatkowa) to efekt zmniejszenia obciążeń podatkowych jednostki w wyniku poniesionych kosztów, które uznawane są w przepisach podatkowych za koszty uzyskania przychodów. 3. Znaczenie MBO: odpwiednia dzwignia motywacyjna , Akceptowany koszt dla akcjonariuszy 4 . Co to sa przejecia IP O pierwsza oferta publiczna . IPO wiąże się z wprowadzeniem po raz pierwszy akcji spółki do obrotu giełdowego . Jednym z najistotniejszych elementów IPO jest przygotowanie prospektu emisyjnego i postępowanie przed Komisją Nadzoru Finansowego .5 . wartość rezydualna To skrót myślowy określający wszelkie oszacowania wartości spółki jako przedsiębiorstwa nadal działającego po upływie okresu objętego prognozą , jest potrzebna do założeń odnośnie wartości przedsiębiorstwa w końcowym momencie objętego planowaniem okresu lub założeń o wartości sprzedaży przedsiębiorstwa w końcu tegoż okresu 6.czynniki kształtujące wartość przedsiębiorstwa a) okres wzrostu wartości b) wzrost sprzedazy c) marza zysku operacyjnego d) inwestycje w majatek trwaly e) Inwestycje w majtek obrotowy f) Stopa podatku dochodowego g) Koszt kapitalu . 7. Fuzja i przejecie dla akcjonariuszy + efekt synergii (Źródło dodatkowej wartości dla akcjonariuszy i Ogół korzyści wynikających z połączenia jednostek gospodarczych) + oszczędności w sferze kosztów + dodatkowe przychody -dodatkowe koszty - zmiana kultury organizacyjnej -zmiana zarządzania - zwolnienia pracowników Fuzja jest dobrowolnym połączeniem się przedsiębiorstw, przejecie natomiast polega na wykupieniu akcji (udziałów) jednego przedsiębiorstwa przez drugie. Sekurytyzacja określa proces emisji papierów wartościowych, które zabezpieczone są przez grupę wyselekcjonowanych aktywów,jest procesem, w którym dłużne papiery wartościowe , takie jak obligacje czy certyfikaty inwestycyjne , są sprzedawane bezpośrednio inwestorom. VBM to Koncepcja zarządzania polegająca na maksymalizowaniu wartości przedsiębiorstwa dla akcjonariuszy, skoncentrowana na wzmacnianiu pozycji rynkowej przedsiębiorstwa na rynku pozyskiwania kapit ału. Etapy wdrażania VBM: -pomiar wartości dla akcjonariuszy -identyfikacja obszarów odpowiedzialnych za kreowanie wartości -opracowanie opcji strategicznych -ocena strategii i wyrobów-planowanie i budżetowanie-system motywacji-pomiar rezultatów FCFF - Fre e Cash Flow to Firm - wolne przepływy pieniężne dla firmy (zarówno dla akcjonariuszy jak i wierzycieli) Jedna z metod obliczania przepływów pieniężnych przy wycenie metodą DCF FCFF = sprzedaż - koszty operacyjne = zysk operacyjny - podatek = NOPAT + amort yzacja - inwestycje w majątek trwały - inwestycje w kapitał obrotowy netto

(…)

… utrzymania zasobów własnych firmy (głównie kosztów pracy) przez usług i obce Koszt kapitału własnego jest to minimalna stopa zwrotu jaką oczekują inwestorzy lub akcjonariusze przedsiębiorstwa, aby zrekompensować im koszt związany z ponoszonym ryzykiem i koszt utraconych możliwości.
1. Jak zmniejszyc koszt kapitalu? Zwiekszenie sprzedazy,ustabilizowanie ceny danego waloru, zmniejszenie progowej stopy zwrotu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz