Kapitał - pytania otwarte na egzamin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1141
Wyświetleń: 2345
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kapitał - pytania otwarte na egzamin - strona 1 Kapitał - pytania otwarte na egzamin - strona 2 Kapitał - pytania otwarte na egzamin - strona 3

Fragment notatki:


1. CO TO JEST FCFF I DO CZEGO SŁUŻY?    FCFF  –  Free  Cash  Flow  to  Firm  –  wolne  przepływy  pieniężne  dla  firmy  (zarówno  dla  akcjonariuszy jak i wierzycieli)  Jedna z metod obliczania przepływów pieniężnych przy wycenie metodą DCF  FCFF = sprzedaż – koszty operacyjne = zysk operacyjny – podatek = NOPAT + amortyzacja  – inwestycje w majątek trwały – inwestycje w kapitał obrotowy netto  Aby zdyskontować FCFF używamy WACC.    2. CO TO JEST KOSZT KAPITAŁU WŁASNEGO ?    Koszt  kapitału  własnego   jest  to  minimalna  stopa  zwrotu  jaką  oczekują  inwestorzy  lub  akcjonariusze  przedsiębiorstwa,  aby  zrekompensować  im  koszt  związany  z  ponoszonym  ryzykiem i koszt utraconych możliwości.    3. CO TO JEST LUKA WARTOŚCI ?    Luka  wartości   jest  to  różnica  pomiędzy  wartością  przedsiębiorstwa,  która  jest  możliwa  do  osiągnięcia gdyby dążyło ono do maksymalizacji wartości dla akcjonariuszy, a jego bieżącą  wartością rynkową. Im przedsiębiorstwo ma większą lukę wartości, tym większa jest zachęta  do  jego  przejęcia.  Ekonomiczna  strategia  obrony  przed  przejęciem  polega  na  dążeniu  do  zamknięcia luki wartości poprzez maksymalizacje wartości dla akcjonariuszy.    4. CO TO JEST OPTYMALNA I DOCELOWA STRUKTURA KAPITAŁU     Optymalna  struktura  kapitału :  krańcowe  korzyści  podatkowe  płynące  z  zadłużenia  =  krańcowe koszty związane z upadłością  maksymalizacja wartości dla akcjonariuszy  Optymalna  struktura  kapitału:  zachowanie  równowagi  pomiędzy  poziomem  ryzyka  a  poziomem zyskowności (im większe zadłużenie, tym większe ryzyko i poziom zysku)    Docelowa struktura kapitału : struktura kapitału, do jakiej firma będzie dążyła w dłuższym  okresie czasu    5. CO TO JEST OUTSOURCING I JAK WPŁYWA NA WARTOŚĆ FIRMY ?    Outsourcing   jest  to  substytucja  kosztów  utrzymania  zasobów  własnych  firmy  (głównie  kosztów pracy) przez usług i obce.    Outsourcing:   - niższa dźwignia operacyjna = mniejsze ryzyko = wzrost wartości  -  korzyści  ze  specjalizacji  =  minimalizacja  kosztów  operacyjnych  =    wyższe  cash  flow  =  wzrost wartości  - koncentracja na kluczowej działalności = wzrost przewagi konkurencyjnej = wzrost wartości   - lepsze jakościowo usługi obce (nowsze technologie) = wzrost wartości    Uwarunkowanie przyspieszenia rozwoju outsourcingu w Polsce:  - prywatyzacja  - rosnąca dostępność usług outsourcingowych  - rosnąca presja na wzrost wartości i redukcję kosztów  - zachodni inwestorzy strategiczni 

(…)

… sposób na osiągnięcie zbieżności interesów zarządu i akcjonariuszy, ale ich
przydatność gwałtownie się zmniejsza w miarę przesuwania się w dół hierarchii kadr.
Wygląda to w schemacie mniej więcej tak (schemat dla opcji na akcje a nie za akcje):
Kierownictwo spółki zawarło umowę z radą nadzorczą, że otrzyma określoną liczbę akcji
własnych spółki za dziś określoną cenę, jeżeli w określonym czasie kurs giełdowy akcji…
… wdrażania VBM:
-pomiar wartości dla akcjonariuszy
-identyfikacja obszarów odpowiedzialnych za kreowanie wartości
-opracowanie opcji strategicznych
-ocena strategii i wybór
-planowanie i budżetowanie
-system motywacji
-pomiar rezultatów
18. Fuzje i przejęcia i ich wpływ na wartość firmy
Fuzje i przejęcia to wielopłaszczyznowy i wieloetapowy proces, który niestety w wielu
przypadkach kończy się porażką…
… występujące w tej strategii: stabilizację, analizę, optymalizację
pozycji oraz umocnienie.
34. Na czym polega sekurytyzacja aktywów?
W uproszczeniu polega ona na wyodrębnieniu przez inicjatora transakcji pakietu jednorodnych
aktywów finansowych z puli aktywów, których jest właścicielem. Następnie aktywa te
sprzedawane są specjalnie w tym celu powołanej spółce (Special Purpose Vehicle – SPV). Na ich
podstawie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz