Mierniki zarządzania wartościa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1799
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mierniki zarządzania wartościa - strona 1

Fragment notatki:

MIERNIKI ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ Mierniki zarządzania wartością: przepływy pieniężne
FCF
CFPS
CFROI
dodana wartość dla akcjonariuszy
EVA
MVA
SVA
całkowity zwrot dla akcjonariuszy TSR.
FCF (Free Cash Flow) - wolne przepływy pieniężne dostępne dla akcjonariuszy
+ zysk operacyjny przed odsetkami i opodatkowaniem (EBIT),
- uiszczany w gotówce podatek dochodowy
+ amortyzacja + / - zmiana kapitału obrotowego
- nakład na nowy kapitał trwały
wolne przepływy pieniężne (FCF)
dochód rezydualny = zysk netto - koszt kapitału (wg aktualnej stopy procentowej)
zysk ekonomiczny = K*(ROIC-WACC) = NOPAT-WACC*K
gdzie:
K - zainwestowany kapitał
ROIC - stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału
WACC - średni ważony koszt kapitału
ROIC = NOPAT:K NOPAT - zysk operacyjny pomniejszony o podatek (NET OPERATING PROFIT AFTER TAX)
EVA - ekonomiczna wartość dodana (ECONOMIC VALUE ADDED) EVA = NOPAT-C*WACC EVA - skorygowany zysk operacyjny po opodatkowaniu - skorygowany kapitał zainwestowany * WACC
WACC - WEIGATED AVERAGE COST OF CAPITAL - średni ważony koszt kapitału
EVA = 5-(20*0,1) = 3
NOPAT = 5 mln
KAPITAŁ = 20 mln
WACC = 10%
EVA ® - zastosowanie
Nie ma standardowej definicji EVA. Każda firma potrzebuje definicji dopasowanej do:
profilu działalności
struktury organizacyjnej
systemu motywacyjnego
systemu rachunkowości, itp.,
która jest kompromisem między prostotą a precyzją.
10-15 korekt rachunkowych = optymalne EVA,
160-170 korekt rachunkowych w stosunku do standardów międzynarodowych = dokładne EVA
MVA - rynkowa wartość dodana (MARKET VALUE ADDED) MVA = K R - K E gdzie:
K R - rynkowa wartość kapitału własnego = x*p
K E - księgowa (skorygowana) wartość kapitału własnego
SVA - wartość dodana dla akcjonariuszy utworzona przez strategię x w okresie t
SV  szacowana wartość dla akcjonariuszy
wartość dla akcjonariuszy = wartość firmy „X” - wartość zadłużenia
wartość firmy „X” = zdyskontowana wartość cash flow w okresie „Y” + wartość rezydualna „Z” + rynkowa wartość papierów wartościowych „W”
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz