Stopa dyskonta - strona 3

Portfel Inwestycyjny - ćwiczenia

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • dr Magdalena Frasyniuk-Pietrzyk
 • Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
Pobrań: 2443
Wyświetleń: 17598

, wycena bonów skarbowych, obliczyć stopę dyskonta bonu skarbowego oraz zrealizowaną stopę dochodu...

Realna stopa procentowa

 • prof. dr hab. Marian Podstawka
 • Finanse
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1057

- cena zakupu, nw - liczba dni do wykupu Stopa dyskonta: Dyskonto: Cena zakupu bonu może być wyliczona...

Egzamin z finansów 2004

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 28
Wyświetleń: 644

kwietnia. Ile odsetek naliczyli sobie bank, jeśli stopa dyskonta wynosiła 12%. Pytanie opisowe...

Egzamin testowy z nauki o finansach

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marian Podstawka
 • Podstawy finansów
Pobrań: 658
Wyświetleń: 1596

stopy dyskonta. 7. Czy formuła: K ( 1 + d / 100 ) n Gdzie: K- kapitał d- stopa procentowa n- liczba...

Średni ważony koszt kapitału

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Irena Paś
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1036

jest używany do wyznaczania stopy dyskonta przy stosowaniu metod oceny projektów inwestycyjnych opartych...

Faktoring & Forfaiting

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Anna Głodowska
 • Rozliczenia międzynarodowe
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2121

transakcji d - stopa dyskonta D - termin zapadalności transakcji wyrażony w dniach (dni respektowe...