Ocena rentowności papierów wartościowych - zadania

Nasza ocena:

5
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1785
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ocena rentowności papierów wartościowych - zadania  - strona 1

Fragment notatki:

Zadania – ocena rentowności papierów wartościowych     1.  Inwestor nabył na przetargu 28 – dniowy bon NBP o nominale 10 mln za 9,8 mln zł i odsprzeda go po 11 dniach  przy rynkowej stopie dyskonta równej 23%. Oblicz stopę przy której inwestor zakupił bon, kwotę za którą sprzedał  bon oraz zysk inwestora (obliczony jako roczna stopa procentowa).  Oblicz zysk inwestora przy założeniu, że zatrzymał bon do dnia wykupu.      2.  Oblicz rentowność obligacji 5 – letnich, mając następujące dane:  ─  CE = 90 zł/ obligację  ─  Zakup obligacji następuje po 30 dniach od momentu emisji   ─  Oprocentowanie obligacji w skali rocznej kształtuje się na poziomie 10%    3.  Określ wartość certyfikatu depozytowego w dniu jego zapadalności, wiedząc, że został on wyemitowany przez  Bank Z na okres 3 miesięcy, jego wartość nominalna wynosi 5000 PLN i ma on kupon opiewający na 100 PLN,  płatny w dniu wykupu certyfikatu.     4 .  Przyjęto  do  dyskonta  dwa  weksle.  Pierwszy  na  sumę  50000  PLN,  płatny  po  30  dniach,  drugi  na  sumę  32000,  płatny po 53 dniach od daty dyskonta. Stopa dyskontowa d w stosunku rocznym wynosi 12%.     5.   Możemy  zakupić  bony  26  tygodniowe  przy  stopie  dyskontowej  (d)  równej  20%  i  następnie  reinwestować  pieniądze w bony 13 tygodniowe przy d = 18%, albo kupić od razu bony 39 tygodniowe przy poziomie d = 19,5%.  Oceń, która z wyżej podanych możliwości zainwestowania pieniędzy jest bardziej opłacalna.     6.  Oblicz rentowność obligacji na rynku wtórnym, mając następujące dane:  ─  Zakup obligacji następuje w 60 dniu drugiego roku  ─  Kurs zakupu obligacji wynosi 0,92  ─  Sprzedaż obligacji następuje w 90 dniu czwartego roku  ─  Kurs sprzedaży obligacji wynosi 0,95  Stopa procentowa obligacji 5 letnich kształtuje się na poziomie 8%.    7.  Masz do wyboru dwa warianty:  1.  Nabyć w banku CD 90 – dniowy i trzymać go do wykupu  LUB   2.  Nabyć w banku CD 60 – dniowy, a po jego wykupieniu, nabyć kolejny CD, 30 – dniowy.   Który  z  wariantów  wybierzesz  jako  bardziej  opłacalny,  wiedząc,  że aktualna  stopa  procentowa  dla  CD  90  –  dniowych wynosi 42%, dla CD 60 – dniowych?– 40%, a dla 30 dniowych – 43%.     ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz