Finanse przedsiębiorstwa

note /search

Finanse przedsiębiorstwa - analaliza finansowa

  • Finanse przedsiębiorstwa
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1974

1  ANALIZA FINANSOWA  1 Analiza wstępna  Analiza wstępna, zwana również bilansową, obejmuje analizę bilansu i wstępną analizę  rachunku wyników..  We wstępnej analizie bilansu bada się:    strukturę majątkową na podstawie wskaźników struktury aktywów,    strukturę kapitałową na podstawie wskaźników...

Dźwignia operacyjna i dźwignia finansowa

  • Finanse przedsiębiorstwa
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1946

MATERIAŁY EDUKACYJNE                                                                                         ZESPÓŁ REKOMENDACJI I ANALIZ GIEŁDOWYCH          DEPARTAMENT KLIENTÓW  DETALICZNYCH  1        DŹWIGNIA OPERACYJNA   I

Pomoce na zajęcia

  • Finanse przedsiębiorstwa
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1820

  1  Pojęcia do przygotowania na zajęcia:   −  Zjawisko dźwigni   −  Dźwignia operacyjna  −  Efekt dźwigni operacyjnej         −  Dźwignia finansowa   −  

Struktura kapitału

  • Finanse przedsiębiorstwa
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1519

Podstawowe składniki kapitału Kapitał własny kapitał podstawowy zyski zatrzymane Kapitał obcy zobowiązania długoterminowe zobowiązania krótkoterminowe Mierniki struktury kapitału zobowiązania ogółem aktywa ogółem zobowiązania dłu goterminowe aktywa ogółem zobowiązania długoterminowe kapit...

Rodzaje wskaźników analitycznych

  • Finanse przedsiębiorstwa
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1372

RODZAJE WSKAŹNIKÓW ANALITYCZNYCH Nazwa wskaźnika Metoda kalkulacji Treść wskaźnika Wskaźniki zyskowności zyskowność sprzedaży zysk netto/sprzedaż netto marża zysku na sprzedaży zyskowność ogółem majątku zysk netto/majątek ogółem (aktywa) efektywność wykorzystania majątku zyskowność kapitałów własny...

Ocena rentowności papierów wartościowych - zadania

  • Finanse przedsiębiorstwa
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1785

Zadania – ocena rentowności papierów wartościowych     1.  Inwestor nabył na przetargu 28 – dniowy bon NBP o nominale 10 mln za 9,8 mln zł i odsprzeda go po 11 dniach  przy rynkowej stopie dys...

Wykład 2: Zarządzanie Kapitałem obrotowym

  • Finanse przedsiębiorstwa
Pobrań: 609
Wyświetleń: 2940

Zarządzanie kapitałem obrotowym: Zarządzanie kapitałem obrotowym w krótkim okresie powinno zapewnić utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Wskaźniki wykorzystywane w procesie zarządzania kapitałem obrotowym: wskaźnik udziału aktywów bieżących w aktywach ogółem, który pokazuje udział środ...

Wykład 7: Strategie płynności finansowej w ujęciu dochód-ryzyko

  • Finanse przedsiębiorstwa
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1603

Strategie płynności finansowej w ujęciu dochód - ryzyko Idea strategii zarządzania płynnością finansową w ujęciu dochód - ryzyko „ Strategia płynności finansowej w ujęciu dochód - ryzyko wynika z konieczności pogodzenia dwóch przeciwstawnych celów, jakie stoją przed przedsiębiorstwem: po pierwsze ...

Kapitały- opracowanie

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • Finanse przedsiębiorstwa
Pobrań: 469
Wyświetleń: 924

Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga dysponowania odpowiednim majątkiem, na który składają się środki rzeczowe (budynki, maszyny, pojazdy, materiały, wyroby gotowe itp.) i pieniężne. Dokonując klasyfikacji kapitałów (funduszy) odpowiada się na pytanie: kto wyposażył przedsiębiorstwo w środki...