Rodzaje wskaźników analitycznych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1372
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rodzaje wskaźników analitycznych  - strona 1

Fragment notatki:

RODZAJE WSKAŹNIKÓW ANALITYCZNYCH Nazwa wskaźnika Metoda kalkulacji Treść wskaźnika Wskaźniki zyskowności zyskowność sprzedaży zysk netto/sprzedaż netto marża zysku na sprzedaży zyskowność ogółem majątku zysk netto/majątek ogółem (aktywa) efektywność wykorzystania majątku zyskowność kapitałów własnych zysk netto/kapitały własne stopa zyskowności zainwestowanego w firmie kapitałów własnych dźwignia finansowa zyskowność kapitałów własnych minus skorygowana zyskowność majątku efektywność wykorzystywanych obcych kapitałów Wskaźniki bieżącej płynności bieżąca płynność środki obrotowe ogółem/zobowiązania bieżące możliwość spłacenia zobowiązań krótkoterminowych środkami obrotowymi szybkość spłaty zobowiązań płynne środki obrotowe/zobowiązania bieżące zdolność do szybkiego uregulowania krótkoterminowych zobowiązań obrót należnościami sprzedaż netto/przeciętny stan należności ilość cykli obrotu należnościami w ciągu okresu cykl inkasa należności w dniach liczba dni w okresie/obrót należnościami kredytowanie odbiorców mierzone liczbą dni przeciętnie niezbędnych na inkaso należności obrót zapasami sprzedaż netto/przeciętny stan zapasów ilość cykli obrotów zapasami w ciągu okresu stan zapasów w dniach liczba dni w okresie/obrót zapasami liczba dni potrzebna na jeden cykl obrotu zapasami Wskaźniki zdolności do obsługi zadłużenia pokrycie odsetek zyskiem zysk brutto plus płacone odsetki/odsetki zdolność do obsługi długookresowych pożyczek obciążenie majątku zobowiązaniami zobowiązania ogółem/majątek ogółem stopień pokrycia majątku obcymi kapitałami pokrycie majątku kapitałami własnymi kapitały własne + rezerwy/majątek ogółem stopień pokrycia majątku własnymi kapitałami relacja zobowiązań do kapitałów własnych zobowiązania/kapitały własne + rezerwy stopień ryzyka finansowego kredytodawców pokrycie zobowiązań nadwyżką finansową nadwyżka finansowa/zobowiązania zdolność do pełnej spłaty zobowiązań z nadwyżki finansowej Wskaźniki rynku kapitałowego zysk na 1 akcję zysk netto/ogólna liczba emitowanych akcji marża zysku przypadająca na jedną akcję relacja ceny do zysku na jedną akcję cena rynkowa jednej akcji/zysk netto na jedną akcję cena, jaką trzeba zapłacić na jednostkę zysku przy kupnie akcji stopa dywidendy dywidenda na jedną akcje/cena rynkowa jednej akcji skala korzyści udziałowców w stosunku do ceny rynkowej akcji stopa wypłat dywidendy dywidenda na jedna akcję/zysk netto na jedną akcje skłonność spółki do przeznaczenia zysku na dywidendy Opracowała: Anna Borkowska ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz