zarządzanie finansami przedsiębiorstwa - wzory

Nasza ocena:

3
Pobrań: 882
Wyświetleń: 3577
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
zarządzanie finansami przedsiębiorstwa - wzory - strona 1

Fragment notatki:

Kapitał stały(Cs) = kapitał własny + kapitał obcy
Kapitał pracujący (CP) = (Cs) kapitał stały - [MT(aktywa trwałe)] majątek trwały
Wskaźnik zastosowania kapitału stałego(WZCS) = (Cs) kapitał stały / (Mt) majątek trwały*100%
Mówi w jakim % Mt jest pokryty Cw
Wskaźnik zastosowania kapitału obcego (WZCO) = (Co) kapitał obcy / (Mo) majątek obrotowy*100%
Mówi jakim % majątku obrotowego stanowi Co
Wskaźnik zastosowania kapitału własnego (WZCW) = (Cw) kapitał własny / (MT) majątek trwały
Wskaźnik zastosowania kapitału pracującego (WZCP) = (Cp) kapitał pracujący/ (Mo) majątek obrotowy
Wskaźnik zastosowania kapitału obcego krótkoterminowego (WZCOK) = (Cok) kapitał obcy krótkoterm./ (Mo) majątek obrotowy
Mówi jaką część Mo stanowi Cok. Wart mniejsze od 1
Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej (OS) = WZCS / WZCOK
Wskaźnik bieżącej płynności (R) = (Mo)Aktywa bieżące / Pasywa bieżące
Optimum to 1,5 - 2,5 Zapasy i ich wycena Wskaźnik szybki (quick ratio) [QR I ] = aktywa bieżące - zapasy / pasywa bieżące
Jeśli powyżej 1 dużo środków pieniężnych niepracujących
Wskaźnik gotówkowy (QR II ) = środki pieniężne / pasywa bieżące (zobowiązania krótkoterm)
Różnica między QR1 i QR2 wskazuje na problemy ze spływaniem należności
Wskaźniki zdolności do obsługi zadłużenia Wskaźnik pokrycia odsetek zyskiem = zysk brutto (przed opodatkowaniem) + odsetki (koszty finansowe) / odsetki
Powinien być powyżej 4 wtedy firma nie ma problemu ze spłatą kredytu
Wskaźnik obciążenia majątku zobowiązaniami = kapitał obcy / aktywa
Mówi w jakim stopniu majątek który posiadamy jest finansowany majątkiem firmy, optimum = 0,3
Wskaźnik pokrycia majątku kapitałem własnym = kapitał własny + rezerwy / aktywa Pokrycie zobowiązań nadwyżką finansową = zysk netto + amortyzacja / przeciętny stan zobowiązań
Im wyższy ten wskaźnik tym lepiej
Nadwyżka finansowa - zysk netto + amortyzacja
Wskaźniki mówiące o sprawności funkcjonowania firmy Wskaźnik obrotu należnościami = sprzedaż / przeciętny stan należności
Wsk. Powinien być wysoki
Wskaźnik obrotu należnościami w dniach = 360 / wskaźnik obrotu należnościami
Mówi ile czasu potrzeba czekać na należności
Wskaźnik szybkości spłaty zobowiązań = płynne środki finansowe (inw. Krótk) / zobowiązania bieżące
Ile razy w roku odnowiły się należności, duży lepszy
Wskaźnik szybkości spłaty zobowiązań w dniach = 360 / wskaźnik szybkości spłaty zobowiązań
Pokazuje czy przed jest w stanie kredytobiorcy czy kredytodawcy
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz