Finanse - wykład 5

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1568
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse - wykład 5 - strona 1 Finanse - wykład 5 - strona 2 Finanse - wykład 5 - strona 3

Fragment notatki:

Finanse przedsiębiorstw
WprowadzenieTrzy soczewki (gestie)
• Sfera ekonomiczna
• Sfera finansowa
• Sfera majątkowaSprawozdanie finansowe (pełne)
• Bilans
• Rachunek zysków i strat
• Informacja dodatkowa
• Zestawienie zmian w kapitale własnymGestia ekonomiczna
• Zyska, strata, przychody, koszty, stopa zysku itd.
• Zysk vs. podstawa opodatkowania
• Regulacje prawneZysk operacyjny
• Bez kosztów i przychodów finansowych (np. koszty kredytów)
• Bez wpływu wydarzeń nadzwyczajnych
• Jaki jest zysk z podstawowej działalności firmy
• Interpretacja straty operacyjnej (zmiana działalności)
• Podstawa wyliczania mierników rentownościEBIT i zysk netto
• EBIT - nie jest tożsame z zyskiem operacyjnym (uwzględnia np. przychody finansowe i zdarzenia nadzwyczajne)
• Zysk netto - uwzględnia przychody i koszty finansowe, zdarzenia nadzwyczajne oraz podatek dochodowyGestia finansowa
• Cash flows - przepływy pieniężne, a nie memoriałowe
• Wpływy pieniężne - wydatki pieniężne
• Wpływ na gotówkę w kasie
• Płynność finansowa (brak i nadmiar)Trzy źródła cash flows
• Działalność operacyjna
• Działalność inwestycyjna (aktywa)
• Działalność finansowa (pasywa)Gestia majątkowa
• Jaki majątek tworzy aktywa?
• Aktywa trwałe/aktywa obrotowe
• Źródła finansowania majątku (kapitał stały i zmienny)
• Struktura pasywów (kapitał własny i obcy)Kapitał obrotowy netto
Kapitał stały (zobow. długoterminowe + kapitał własny) - aktywa trwałe = kapitał obrotowy nettoTrzy strategie finansowe • Konserwatywna - maksymalizacja kapitału obrotowego netto (pokrywania kapitałem stałym całości majątku trwałego i większości obrotowego) - niskie ryzyko i niska rentowność kapitału własnego
• Dynamiczna - minimalizowanie KON, nawet do zera (kapitały stałe finansują tylko majątek trwały) lub wartości ujemnych (majątek trwały finansowany zobowiązaniami krótkoterm.)
• Umiarkowana - średni poziom płynności (kapitał stały pokrywa majątek trwały i stałą część majątku obrotowego)Mierniki oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa
Wskaźniki rentowności
• Wskaźniki płynności
• Wskaźniki rotacji
• Wskaźniki wspomagania finansowegoWskaźniki rentowności
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz