Podstawowe wskaźniki oceny sytuacji finansowej jednostki

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 980
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawowe wskaźniki oceny sytuacji finansowej jednostki - strona 1

Fragment notatki:

Podstawowe wskaźniki oceny sytuacji finansowej jednostki.
A) wskaźnik rentowności – obrazują one relacje zysków osiąganych przez firmę do różnych
kategorii ekonomicznych. Są one podstawowymi miernikami informującymi o szybkości
zwrotu majątku i kapitału własnego. Tendencja rosnąca tych wskaźników w kolejnych
okresach oznacza poprawę efektywności funkcjonowania jednostki. - rentowność na
sprzedaży (ROSZnS) = zysk na sprzedaży / przychody ze sprzedaży - rentowność brutto
sprzedaży (ROSZB) = zysk brutto / przychody ze sprzedaży – rentowność netto sprzedaży
(ROSZN) = zysk netto / przychody ze sprzedaży rentowność kapitału własnego (ROE) = zysk
netto / ,kapitał własny - rentowność majątku (ROA) = zysk netto / aktywa ogółem
b) wskaźnik zadłużenia - Wsk. oceniające zadłużenie firmy pozwalają ocenić poziom
zadłużenia przeds.oraz zość firmy do obsługi długu. Ocena poziomu zadłużenia pozwala
ustalić kto dostarczył firmie środków: właściciele czy kredytodawcy. Najważniejsze z nich to:
- wsk. ogólnego zadłużenia
- wsk. zadłużenia kapitału własnego
- wsk. zadłużenia długoterminowego
c) wskaźnik płynności- Przez płynność fin. przeds. należy rozumieć jego zdolność do
spłacania bieżących zobowiązań. Dlatego wyróżniamy:
- wsk. bieżącej płynności fin.
- wsk. szybkiej płynności fin.
- wsk. płynności natychmiastowej
d) wskaźnik rotacji - określają jak efektywne jest wykorzystanie zasobów majątkowych
firmy lub kapitałów. Istotą ich jest pokazanie jak częsty jest obrót poszczególnymi
składnikami. Wyróżniamy wsk. rotacji:
należności, zapasów, zobowiązań bieżących
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz