Alternatywne cele przedsiębiorstwa - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1232
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Alternatywne cele przedsiębiorstwa - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Alternatywne cele przedsiębiorstwa mogą być formułowane z różnych punktów widzenia
maksymalizacja zysku
maksymalizacja sprzedaży
zadowalający poziom zysku
zakładany udział w rynku
przetrwanie firmy
utrzymanie poziomu zatrudnienia
stabilizacja przychodów
Finanse, pr. Zb. Pod red Janusza Ostaszewskiego, Difian 2010, s. 443 - 458.
Analizując dany podmiot gospodarczy i ustalając dla niego strategię działania należy wziąć pod uwagę wiele różnych aspektów. Wśród nich można wyróżnić zagadnienia dotyczące sfery ekonomicznej, finansowej i majątkowej Analizując bowiem standing finansowy spółki akcyjnej (podobnie jak i innego podmiotu gospodarczego prowadzonego w innej formie prawnej) należy na nią spojrzeć przez "okular zbudowany z trzech soczewek". Każda z tych soczewek, nazywana "gestią" (gestia ekonomiczna, gestia finansowa, gestia majątkowa) Przez gestię ekonomiczną obejmuje całokształt zjawisk związanych z takimi kategoriami, jak: zysk, strata, przychody ze sprzedaży, koszty uzyskania przychodów, stopa zysku, stopa zwrotu kapitału netto itp.
Gestia finansowa dotyczy wpływu efektywności gospodarowania na wysokość funduszy w przedsiębiorstwie. Jest to wyrażone miernikiem - cash flows, z działalności operacyjnej. Cash flows z działalności operacyjnej stanowi też nadwyżkę finansową (o ile cash flows jest dodatnie), w kategoriach pieniężnych. Generowanie pieniądza następuje przede wszystkim w działalności operacyjnej, natomiast konsumpcja pieniądza występuje głównie w działalności inwestycyjnej i finansowej.
Cash flows ogółem jest różnicą pomiędzy wpływami pieniężnymi pochodzącymi z różnych sfer aktywności podmiotu gospodarczego a jego wydatkami pieniężnymi związanymi z działalnością operacyjną, inwestycyjną oraz finansową
Gestia majątkowa koncentruje się na równowadze finansowej p-twa oglądanej przez relację między majątkiem trwałym i obrotowym. Chodzi tu o ukształtowanie odpowiedniej struktury majątkowej p-twa. Czy finansować majątek kapitałami stałymi, akceptując strategię konserwatywną, czy też odwrotnie wybierając strategię dynamiczną (agresywną) finansować majątek obrotowy zobowiązaniami krótkoterminowymi? Inny problem związany ze strategią finansową polega na wyborze właściwej, z punktu widzenia firmy, relacji pomiędzy kapitałem obcym i kapitałem własnym,
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz