Wskaźniki finansowe - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2471
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wskaźniki finansowe  - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Wskaźniki płynności finansowej
Wskaźnik bieżącej płynności
Wskaźnik szybki
Wskaźnik gotówkowy
Kapitał obrotowy
Kapitał obrotowy (w dniach)
Wskaźnik obrotu zapasami
Wskaźnik cyklu zapasów (w dniach)
Wskaźnik rotacji należności
Wskaźnik cyklu należności (w dniach)
Wskaźnik cyklu płacenia zobowiązań (w dniach)
Aktywa obrotowe / Zobowiązania krótkoterminowe
(Aktywa obrotowe - Zapasy) / Zobowiązania krótkoterminowe
Krótkoterminowe aktywa finansowe / Zobowiązania krótkoterminowe
Aktywa obrotowe - Zobowiązania krótkoterminowe
(Kapitał obrotowy x 365) / Przychody ze sprzedaży netto
Przychody ze sprzedaży netto / Zapasy
(Zapasy x 365) / Przychody ze sprzedaży netto
Przychody ze sprzedaży netto / Należności krótkoterminowe
(Należności krótkoterminowe x 365) / Przychody ze sprzedaży netto
(Zobowiązania krótkoterminowe x 365) / Przychody ze sprzedaży netto
Wskaźniki zadłużenia
Wskaźnik zadłużenia
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego
Wskaźnik pokrycia obsługi długu I
Wskaźnik pokrycia obsługi długu II
Wskaźnik pokrycia zobowiązań odsetkowych
Wskaźnik pokrycia obsługi kredytu z cash flow
Zobowiązania ogółem / Pasywa ogółem
Zobowiązania ogółem / Kapitał własny
Zobowiązania długoterminowe / Kapitał własny
Zysk przed opodatkowaniem + odsetki / Raty kapitałowe + odsetki
Zysk po opodatkowaniu / Raty kapitałowe + odsetk
Zysk przed opodatkowaniem + odsetki / Odsetki
Zysk netto + amortyzacja / Rata kredytu +odsetki
Wskaźniki oparte na kosztach wytwarzania
Wskaźnik operacyjności
Poziom zobowiązań w koszcie własnym
sprzedaży
Wskaźnik pokrycia kosztów kapitałem obrotowym
Wskaźnik poziomiu kosztów finansowych
Koszt własny sprzedaży / Przychody ze sprzedaży netto
Zobowiązania krótkoterminowe / Koszt własny sprzedaży
Kapitał obrotowy / (Koszt własny sprzedaży - amortyzacja)
Koszty finansowe / Zobowiązania ogółem
Wskaźniki rotacji majątku
Wskaźnik globalnego obrotu aktywami
Wskaźnik rotacji środków trwałych
Wskaźnik rotacji aktywów obrotowych
Wskaźnik rotacji środków płynnych
Przychody ze sprzedaży netto / Aktywa ogółem
Przychody ze sprzedaży netto / Rzeczowe aktywa trwałe
Przychody ze sprzedaży netto / Aktywa obrotowe
Przychody ze sprzedaży netto / (Należności + krótkoterminowe aktywa finansowe)
Rentowność sprzedaży
Wskaźnik rentowności sprzedaży brutto
Wskaźnik rentowności sprzedaży netto
Wynik finansowy brutto / Przychody ze sprzedaży netto
Wynik finansowy netto / Przychody ze sprzedaży netto
Rentowność aktywów
Wskaźnik rentowności aktywów
Wynik finansowy netto / Aktywa ogółem
Rentowność finansowa
Wskaźnik zyskowności kapitału własnego
Wskaźnik rentowności kapitału stałego
Wynik finansowy netto / Kapitał własny
Wynik finansowy netto / Kapitał stały
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz