Wykład 2: Zarządzanie Kapitałem obrotowym

Nasza ocena:

5
Pobrań: 560
Wyświetleń: 2912
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład 2: Zarządzanie Kapitałem obrotowym - strona 1 Wykład 2: Zarządzanie Kapitałem obrotowym - strona 2

Fragment notatki:

Zarządzanie kapitałem obrotowym: Zarządzanie kapitałem obrotowym w krótkim okresie powinno zapewnić utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Wskaźniki wykorzystywane w procesie zarządzania kapitałem obrotowym: wskaźnik udziału aktywów bieżących w aktywach ogółem, który pokazuje udział środków obrotowych zaangażowanych w majątku ogółem,
wskaźnik udziału pasywów bieżących w aktywach ogółem, który ukazuje udział zobowiązań krótkoterminowych w źródłach finansowania majątku ogółem,
wskaźnik LR 1 , którego poziom świadczy o udziale najbardziej płynnych aktywów, w majątku obrotowym, a który wyraża się wzorem: LR 1 = (gotówka + krótkoterminowe papiery wartościowe) ´ 100/aktywa bieżące wskaźnik płynności LR 2, który wskazuje na możliwość spłaty zobowiązań bieżących najbardziej płynnymi aktywami, a który wyraża się wzorem: LR 2 = (gotówka + krótkoterminowe papiery wartościowe)/pasywa bieżące Strategie kapitału obrotowego: Zarządzając kapitałem obrotowym, w celu zapewnienia płynności finansowej, można wykorzystać różne strategie. Wyróżnia się odrębnie strategie w zakresie aktywów bieżących i pasywów bieżących.
Strategie zarządzania aktywami bieżącymi: STRATEGIA KONSERWATYWNA- utrzymywanie na wysokim poziomie najbardziej płynnych aktywów (gotówka i papiery wartościowe), nadpłynność finansowa, oraz niższy potencjalny zysk. Często powstają dodatkowe koszty wynikające z utrzymania nadmiernego poziomu zapasów. Przy tej strategii wskaźnik zwrotu z kapitału jest niski, stosunkowo małe jest również ryzyko finansowe,
STRATEGIA AGRESYWNA - utrzymywanie na minimalnym poziomie najbardziej płynnych aktywów, a w skrajnych przypadkach także należności. Wyraża się wysoką rentownością aktywów trwałych, wyższym potencjalnie zwrotem z kapitału i zwiększonym poziomem ryzyka finansowego. Strategie zarządzania pasywami bieżącymi: STRATEGIA KONSERWATYWNA- minimalizacja zadłużenia krótkoterminowego, eliminacja kredytu długoterminowego, finansowanie działalności kapitałem własnym. Ogranicza ona utratę wypłacalności, ogranicza ryzyko, ale wymaga wysokiej stopy zwrotu,
STRATEGIA AGRESYWNA - maksymalizacja długu krótkoterminowego kosztem kapitału stałego. Zwiększa się ryzyko utraty płynności finansowej, wzrasta koszt kapitału obcego.
W celu OPTYMALIZACJI strategii zarządzania kapitałem obrotowym powinno się stosować kombinację strategii konserwatywnej aktywów i agresywnej pasywów lub odwrotnie.
Wybór jest uzależniony od wymaganej przez przedsiębiorstwo stopy zwrotu oraz poziomu podejmowanego ryzyka finansowego.
Taki typ strategii ma charakter umiarkowany i cechuje się przeciętnym poziomem ryzyka oraz przeciętną stopą zwrotu z kapitału. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz