Wybór strategii finansowej przedsiębiorstwa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1043
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wybór strategii finansowej przedsiębiorstwa - strona 1 Wybór strategii finansowej przedsiębiorstwa - strona 2 Wybór strategii finansowej przedsiębiorstwa - strona 3

Fragment notatki:

Temat: Wybór strategii finansowej przedsiębiorstwa. Problem metody wyboru jest istotny z 3 powodów:
Ryzyko rozumiane zarówno jako ryzyko utraty płynności jak i ryzyko finansowe
Optymalizacja kosztu kapitału
Rentowność działania
Ryzyko finansowe i ryzyko płynności :
Płynność jest najistotniejsza
Najważniejszym ryzykiem jest problem utraty płynności finansowej
Ryzyko płynności finansowej - niemożność regulowania zobowiązań bieżących
Czego dotyczy ryzyko strategii finansowej:
Płynność finansowa - ryzyko płynności finansowej krótko i długoterminowej (wypłacalności), narzędzia: analiza płynności statycznej, spełnienie złotej zasady finansowej, monitorowanie kapitału pracującego
Dźwignia finansowa - ryzyko wystąpienia negatywnych efektów dźwigni finansowej, narzędzia: analiza DFL
Koszt kapitału - ryzyko nadmiernego jego wzrostu, narzędzia: analiza poziomu WACC
Modele strategii finansowych - wprowadzenie:
Strategie te postulują dopasowanie kompozycji źródeł finansowania działalności do struktury aktywów (wynikającej z rodzaju prowadzonej działalności)
Uwzględnia się tutaj odrębnie:
Aktywa trwałe
Aktywa obrotowe permanentne (stale występujące) - ten poziom wielkości aktywów bieżących, który jest poziomem bazowym, nieulegającym sezonowym lub przypadkowym wahaniom.
Aktywa obrotowe okresowe - ta część aktywów bieżących, która ulega sezonowym fluktuacjom.
Źródła dofinansowania rozpatruje się w podziale na:
Kapitały stałe
Stanowią one sumę kapitałów własnych i kapitałów obcych długoterminowych
Odzwierciedlają, więc długoterminowe źródła finansowania
Zobowiązania bieżące
Stanowią one pozostałe krótkoterminowe źródła finansowania
Bilans analityczny w modelach strategii finansowych :
Aktywa trwałe + Aktywa trwałe obrotowe (permanentnie tymczasowe)
Kapitały stałe (kapitał własny, kapitały obce długoterminowe) + Zobowiązania bieżące
Taki bilans analityczny jest również podstawą dla wielu innych decyzji związanych ze strategią finansową:
Relacje majątkowo-kapitałowe przesądzają o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
Brak dostosowania struktury kapitału do struktury majątku może doprowadzić do złej kondycji finansowej (problemy z płynnością, niedopasowanie struktury kapitałowej do struktury działalności)
Model strategii umiarkowanej (harmonijnej) :
Strategia dopasowania źródła w taki sposób, aby aktywa stałe były zawsze finansowane kapitałem stałym, a aktywa obrotowe tymczasowo pojawiające się było finansowane kapitałami obcymi. To dopasowanie ma też II wymiar - dopasowanie terminów.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz