Faktoring & Forfaiting

Nasza ocena:

5
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2107
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Faktoring & Forfaiting - strona 1 Faktoring & Forfaiting - strona 2

Fragment notatki:


Wykład 7 - Faktoring & Forfaiting Faktoring - Jest to umowa między instytucją faktoringową - FAKTOREM - a dostawcą towarów lub usług - FAKTORANTEM - na podstawie której faktor nabywa wierzytelności faktoranta za gotówkę, zarządza nimi, inkasuje należności oraz przejmuje na siebie ryzyko związane z niewypłacalnością dłużnika.
Funkcje faktoringu: Finansowa
Usługowa Del credere ( poręka gwarantująca dotrzymanie warunków zapłaty przez osobę trzecią ) Rodzaje faktoringu: Właściwy - pełny - bez regresu Niewłaściwy - z regresem - niepełny Mieszany Otwarty - notyfikowany - jawny Cichy - tajny - nienotyfikowany Półotwarty Pośredni - system dwóch faktorów Bezpośredni - eksportowy lub importowy Korzyści Koszty Poprawa atrakcyjności oferty dostawcy
Koszty finansowania (odsetki dyskontowe lub procentowe)
Poprawa płynności finansowej Prowizja przygotowawcza
Skrócenie cyklu rozliczeniowego Prowizja za ryzyko del credere
Pozytywny wpływ na bilans firmy Prowizja operacyjna Możliwość korzystania z dodatkowych usług faktora Ochrona przed ryzykiem walutowym Ochrona przed niewypłacalnością importera
Korzystniejszy niż kredyt Forgaiting - Bez regresowy zakup wierzytelności średnio i długoterminowych eksportera - FORFETYSTY - przez instytucję forfaitingową - FORFAITIERA - z tytułu dostaw lub usług, zabezpieczonych wekslami własnymi, wekslami trasowanymi, akredytywą z odroczonym terminem zapłaty, gwarancją bankową.
Zalety Wady Eliminacja ryzyka związanego z wypłacalnością dłużnika
Opłata manipulacyjna Eliminacja ryzyka transakcyjnego
Prowizja za zaangażowanie Poprawa płynności finansowej Odsetki dyskontowe Ograniczenie i eliminacja kosztów związanych z dochodzeniem przeterminowanych należności
Dyskonto proste:
NV=N - (N x d x D)/(100 x 360)
Efektywna stopa dyskontowa: NV= N/(1+ d/100 x 180/360)
Zmniejszenie ryzyka kursowego
Gdzie:
NV - wartość netto
N - wartość nominalna transakcji d - stopa dyskonta
D - termin zapadalności transakcji wyrażony w dniach (dni respektowe!) Możliwość oferowania lepszych warunków płatności Korzystniejszy niż inne formy finansowania (np. kredyt)
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz