Rozliczenia międzynarodowe

note /search

Akredytywa dokumentowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rozliczenia międzynarodowe
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2289

Wykład 5 - Akredytywa dokumentowa Akredytywa - oznacza każde porozumienie bez względu na jego nazwę lub opis, które jest nieodwołalne i przez to stanowi ostateczne zobowiązanie banku otwierającego do honorowania zgodnej prezentacji Honorowani...

Faktoring & Forfaiting

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rozliczenia międzynarodowe
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2268

Wykład 7 - Faktoring & Forfaiting Faktoring - Jest to umowa między instytucją faktoringową - FAKTOREM - a dostawcą towarów lub usług - FAKTORANTEM - na podstawie której faktor nabywa wierz...

Gwarancja w obrocie międzynarodowym

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rozliczenia międzynarodowe
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2828

Wykład 6 - Gwarancja w obrocie międzynarodowym Gwarancja - Jest pisemnym zobowiązaniem banku podjętym na podstawie zlecenia klienta, że zaspokoi przyjmującego gwarancję - beneficjenta zgodnie z jej treścią, w sytuacji, gdyby zleceniodawca nie wypełnił w stosunku do niego zobowiązań umownych okre...

Nieuwarunkowane formy zapłaty w obrocie międzynarodowym

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rozliczenia międzynarodowe
Pobrań: 259
Wyświetleń: 3395

Wykład 2 - Nieuwarunkowane formy zapłaty w obrocie międzynarodowym Polecenie wypłaty jest nieuwarunkowaną formą zapłaty za towar jednakże w rzadkich przypadkach importer może uzależnić wypłacenie należności eksporterowi od spełnienia przez niego określonego warunku, np. wydania dokumentów dotycz...

Uwarunkowane formy zapłaty w obrocie międzynarodowym

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rozliczenia międzynarodowe
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2303

Wykład 4 - Uwarunkowane formy zapłaty w obrocie międzynarodowym Inkaso - Polega na pobraniu określonej sumy pieniężnej przez podmiot inkasujący (zazwyczaj bank), działający na rzecz danego zleceniodawcy, w zamian za wydanie wskazanej osobie prze...

Weksle

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rozliczenia międzynarodowe
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1715

Wykład 3 - Weksle Weksel trasowany (Bill of Exchange): To dokument, w którym wystawca (trasant) poleca innej osobie (trasatowi) zapłacić w oznaczonym terminie określoną sumę pieniężną na rzecz lub na zlecenie wymienionej w wekslu osoby (remite...

Wstęp do rozliczeń

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rozliczenia międzynarodowe
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1267

Wykład 1 - Wstęp do rozliczeń Podział rozliczeń: Sposoby pieniężne: Przedpłata 100% Zaliczka (np. 30%) Zapłata gotówką Płatność za pobraniem Płatność w rachunku otwartym Płatność w zamian za dokumenty (uwarunkowane formy zapłaty) Inne formy rozliczania transakcji (rachunek zastrzeżony, kons...

Formuły incoterms 2010 - podział i nazewnictwo

 • Uniwersytet Łódzki
 • Rozliczenia międzynarodowe
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2023

FORMUŁY INCOTERMS 2010 PODZIAŁ I NAZEWNICTWO W ostatniej wersji Incoterms 2010 obowiązuje podział formuł na uniwersalne, czyli takie, które można zastosować w każdym rodzaju i gałęzi transportu oraz morskie, właściwie do zastosowani w transporcie...

Incoterms 2010

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Rozliczenia międzynarodowe
Pobrań: 392
Wyświetleń: 3535

Mnogość zjawisk i spraw wymagających uwzględnienia a także - co ważniejsze - dokładnego ujęcia, sprecyzowania i opisania w kontrakcie, zrodziła konieczność powstania jednolitego, zestandaryzowanego języka umów handlowych [14, s.85]. Przyjęcie jednolitych wykładni i kodyfikacji zapisów kontraktu ...

2 pierwsze wykłady

 • Uniwersytet Gdański
 • Rozliczenia międzynarodowe
Pobrań: 336
Wyświetleń: 3892

10 i 12.10. 2011 Obejmują temat rodzajów transakcji na rynku finansowym oraz sposób obliczania pozycji walutowej oraz pozycji płynności. Przykładowe pojęcia zawarte w notatkach: Co to jest rynek walutowy, rodzaje rynków walutowych, transakcja spot, transakcja forward, bid, ask, offer              ...