Gwarancja w obrocie międzynarodowym

Nasza ocena:

5
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2744
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Gwarancja w obrocie międzynarodowym  - strona 1 Gwarancja w obrocie międzynarodowym  - strona 2

Fragment notatki:


Wykład 6 - Gwarancja w obrocie międzynarodowym
Gwarancja - Jest pisemnym zobowiązaniem banku podjętym na podstawie zlecenia klienta, że zaspokoi przyjmującego gwarancję - beneficjenta zgodnie z jej treścią, w sytuacji, gdyby zleceniodawca nie wypełnił w stosunku do niego zobowiązań umownych określonych w gwarancji.
Uczestnicy gwarancji: Zleceniodawca gwarancji Beneficjent gwarancji Bank wystawiający gwarancję - gwarant:
Bank awizujący/rejestrujący Bank potwierdzający Regwarant (regwarancja) Przebieg gwarancji: Regwarancja: Jednostronne zobowiązanie banku wobec innego banku - zabezpieczające gwarancję wystawioną przez ten bank na rzecz innego podmiotu. Bank wystawiający regwarancję zobowiązuje się do zapłaty określonej kwoty pieniężnej na pierwsze pisemne żądanie banku, na rzecz którego wystawił regwarancję. Zobowiązanym w stosunku do beneficjenta jest wyłącznie bank, który wystawił gwarancję Rodzaje gwarancji: Zabezpieczające interesy eksportera - Zabezpieczające interesy importera Zabezpieczające zobowiązania finansowe - Zabezpieczające zobowiązania inne niż finansowe Bezpośrednia - pośrednia
Warunkowe - nieuwarunkowane Przetargowa (wadialna) Właściwego wykonania kontraktu Zwrotu zaliczki Zwrotu importerowi wstrzymanych kwot Wykonania usług serwisowych Zapłaty eksporterowi należności za towary/usługi Typowe elementy gwarancji: Pojęcie „gwarancja”, „list gwarancyjny”, itp.
Numer gwarancji
Określenie zleceniodawcy, beneficjenta gwarancji i gwaranta Maksymalna kwota zobowiązania w określonej walucie
Powołanie się na kontrakt pomiędzy zleceniodawcą a beneficjentem, inkorporowanie niektórych elementów kontraktu
Określenie treści oraz warunków zobowiązania banku
Termin ważności/wygaśnięcia (data lub zdarzenie)
Warunki obniżenia kwoty gwarancji
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz