Pojęcie i charakter prawny gwarancji bankowej - opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 805
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie i charakter prawny gwarancji bankowej - opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Pojęcie i charakter prawny gwarancji bankowej 9Zgodnie z art. 81 ust. 1 Prawa bankowego gwarancją bankową jest jednostronne zobowiązanie banku-gwaranta, że po spełnieniu przez podmiot uprawniony (beneficjenta gwarancji) określonych warunków zapłaty, które mogą być stwierdzone wymienionymi w tym zapewnieniu dokumentami, jakie beneficjent załączy do sporządzonego we wskazanej formie żądania zapłaty, bank ten wykona świadczenie pieniężne na rzecz beneficjenta gwarancji - bezpośrednio albo za pośrednictwem innego banku (tzw. regwarancja). Gwarancja bankowa jest więc umową jednostronnie zobowiązującą, konsensulaną i odpłatną. Umowa gwarancji bankowej - w odróżnieniu do umowy poręczenia - nie ma charakteru akcesoryjnego. Opowiedzieć się należy również co do zasady za abstrakcyjnym charakterem gwarancji bankowej, przynajmniej jeżeli chodzi o tzw. gwarancje czyste.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz