Formuły incoterms 2010 - podział i nazewnictwo

Nasza ocena:

5
Pobrań: 217
Wyświetleń: 2016
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Formuły incoterms 2010 - podział i nazewnictwo - strona 1 Formuły incoterms 2010 - podział i nazewnictwo - strona 2

Fragment notatki:

FORMUŁY INCOTERMS 2010 PODZIAŁ I NAZEWNICTWO W ostatniej wersji Incoterms 2010 obowiązuje podział formuł na uniwersalne, czyli takie, które można zastosować w każdym rodzaju i gałęzi transportu oraz morskie, właściwie do zastosowani w transporcie morskim i żegludze śródlądowej FORMUŁY UNIWERSALNE EXW - EX WORKS (Z ZAKŁADU...OZNACZONE MIEJSCE) FCA - FREE CARRIER (FRANKO PRZEWOŹNIK...OZNACZONE MIEJSCE ZAŁADUNKU) CPT - CARRIAGE PAID TO (PRZEWOŹNE OPŁACONE DO...OZNACZONE MIEJSCE PRZEZNACZENIA) CIP - CARRIAGE AND INSURENCE PAID TO (PRZEOWŹNE I UBEZPIECZENIE OPŁACONE DO...OZNACZONE MIEJSCE PRZEZNACZENIA) DAT - DELIVERED AT TERMINAL (DOSTARCZONE NA TERMINAL...DOSTARCZONY PORT LUB MIEJSCE PRZEZNACZENIA) DAP - DELIVERED AT PLACE (DOSTARCZONE NA MIEJSCE...OZNACZONE MIEJSCE PRZEZNACZENIA) DDP - DELIVERED DUTY PAID (DOSTARCZONE, CŁO OPŁACONE...OZNACZONE MIEJSCE PRZEZNACZENIA) FORMUŁY MORSKIE I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ: FAS - FREE ALONGSIDE SHIP (FRANKO WZDŁUŻ BURTY STATKU...OZNACZONY PORT ZALADUNKU) FOB - FREE ON BOARD (FRANKO STATEK...OKRESLONY PORT ZALADUNKU) CFR - COST AND FREIGHT (KOSZT I FRACHT...OZNACZONY PORT PRZEZNACZENIA) CIF - COST, INSURENCE AND FREIGHT (KOSZT, UBEZPIECZENIE I FRACHT...OZNACOZNY PORT PRZEZNACZENIA)
W praktyce gospodarczej funkcjonują angielskie akronimy, po których w nawiasie widnieje nazwa miejsca, do którego należy fizycznie dostarczyć towar na koszt sprzedającego; np. CIF (Los Angeles) -- eksporter musi dostarczyć na swój koszt towar do Los Angeles Pełne nazwy formuł odzwierciedlają najważniejsze obowiązki sprzedającego, miejsce dostarczenia towaru na koszt sprzedającego oraz wskazują, jaki rodzaj transportu jest właściwy dla danej formuły. Formuły stworzone z myślą o wykorzystaniu transportu morskiego zawierają w swoich nazwach np. statek (SHIP), pokład (BOARD), fracht (FREIGHT), nabrzeże (QUAY). Pozostałe formuły mogą być stosowane do każdego rodzaju transportu, łącznie z morskim. Układ Incotermsu 2010, podobnie jak poprzednich wersji, nadal wpisuje się według podziału na kategorie (LOCO, FRANCO) oraz grupy (E F C i D), w której widać było wzrastające obowiązki sprzedającego, przy jednocześnie malejącej puli obowiązków kupującego. LOCO (MIEJSCA) -- E Towar na terenie sprzedającego -- EXW FRANCO (DOSTARCZENIA) -- F Zasadnicze koszty przewozu nieopłacone (przez eksportera) -- FCA, FAS, FOB FRANCO (DOSTARCZENIA) -- C Zasadnicze koszty przewozu opłacone (przez eksportera) -- CFR, CIF, CPT, CIP FRANCO (DOSTARCZENIA) -- D Towar w kraju przeznaczenia -- DAT, DAP, DDP Formuły INCOTERMS zostały stworzone zgodnie z logiką wzrastających obowiązków sprzedającego; najmniejsze obowiązki są przypisane w formule EXW; a ich maksimum po stronie eksportera opisuje formuła DDP ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz