Incoterms 2000 a Incoterms 2010 - różnice

Nasza ocena:

3
Pobrań: 315
Wyświetleń: 3689
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Incoterms 2000 a Incoterms 2010 - różnice - strona 1 Incoterms 2000 a Incoterms 2010 - różnice - strona 2 Incoterms 2000 a Incoterms 2010 - różnice - strona 3

Fragment notatki:

  Podstawowe różnice między Incoterms 2000 a Incoterms® 2010      •Incoterms® 2010  zawierają interpretację 11 formuł , a zatem w porównaniu do  Incoterms 2000, zawierających interpretację 13 formuł, ich liczba zmniejszyła się  o dwie.   •W Incoterms® 2010 nie ma 4 formuł występujących w Incoterms 2000, a  mianowicie DES, DEQ, DAF i DDU, natomiast wprowadzono  dwie nowe – DAT i  DAP.        • Najważniejszą zmianą w handlu drogą morską jest wyeliminowanie,  po 74  latach, występującej już w Incoterms 1936,  linii nadburcia statku  (ship's ran),  jako miejsca  podziału ryzyka w formułach FOB, CFR i CIF.    •W Incoterms® 2010 obowiązkiem sprzedającego jest  dostarczenie towaru na  statek  (on board)  i to jest miejsce dostawy i podziału ryzyka między kupującym i  sprzedającym.         •W Incoterms® 2010 w formułach CPT i CIP jako miejsce przejście ryzyka ze  sprzedającego na kupującego, gdy przewóz realizuje kilku przewoźników,  nie  występuje określenie „pierwszy przewoźnik” , które występowało w Incoterms  2000.   •Jest tylko we wstępie do obu formuł, który stanowi komentarz interpretacyjny,  gdzie stwierdzono, że jeśli strony nie uzgodniły punktu dostawy, to domyślnie  przyjmuje się, że ryzyko przechodzi na kupującego, gdy towar został przekazany  pierwszemu przewoźnikowi.             •Jako zasadę w CPT i CIP Incoterms® 2010 przyjęto, że  strony powinny uzgodnić  punkt dostawy , który jest jednocześnie miejscem przejścia ryzyka, a jeśli tego nie  zrobią, to punkt dostawy wybiera sprzedający.   •Przyjęty w Incoterms® 2010 zapis w formułach CPT i CIP jest bardziej precyzyjny i  powinien budzić mniej wątpliwości niż ten w Incoterms 2000.       •W Incoterms® 2010 odniesiono się do obowiązków związanych z  zabezpieczeniem łańcuchów dostaw  w sensie ochrony przed działaniami  przestępczymi i aktami terrorystycznymi, czego nie było w Incoterms 2000.       •Przyjęto też, że jakikolwiek  dokument , o którym mowa w Incoterms® 2010,  może mieć formę elektronicznego przekazu , jeśli strony tak uzgodniły, albo  wynika to ze zwyczaju.         •Zmiana w Incoterms® 2010 dotyczy też  ubezpieczenia w formule CIP i CIF .   •Nie jest to zmiana merytoryczna, ale bardziej precyzyjne sformułowanie zakresu  ubezpieczenia niż w Incoterms 2000.         •W Incoterms® 2010 dokonano nowej klasyfikacji formuł, prezentując je w dwóch  grupach, w kolejności wymienionej poniżej:   1.formuły stosowane przy przewozach towarów środkami wszystkich gałęzi 

(…)

… było postawienie towaru do dyspozycji kupującego w miejscu
wydania.
•Grupa F – obejmowała formuły FCA, FAS i FOB – sprzedający me ponosił
zasadniczych kosztów przewozu.
•Grupa C – obejmowała formuły CFR, CIF, CPT i CIP – sprzedający zawierał umowę
przewozu i ponosił jego koszty, a ryzyko utraty czy uszkodzenia towaru związane
z przewozem ponosił kupujący.
•Grupa D – DAF, DES, DEQ, DDU i DDP – sprzedający miał…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz