Wykład - Rynek dóbr konsumpcyjnych i produkcyjnych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1036
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Rynek dóbr konsumpcyjnych i produkcyjnych - strona 1 Wykład - Rynek dóbr konsumpcyjnych i produkcyjnych - strona 2 Wykład - Rynek dóbr konsumpcyjnych i produkcyjnych - strona 3

Fragment notatki:

Rynek dóbr konsumpcyjnych i produkcyjnych
Większa liczba nabywców końcowych
Mniejsza liczba nabywców
Przewaga obrotu detalicznego
Przewaga obrotu bezpośredniego
Większa liczba transakcji przy mniejszej średniej ilości towarów i ich wartości
Mniejsza liczba transakcji i większa średnia ilość towarów i wartość jednostkowa
Popyt jest wynikiem upodobań nabywców i ma większą elastyczność cenową
Popyt jest zdeterminowany technicznie i ma mniejszą elastyczność cenową
Brak trwałych powiązań między producentami/dostawcą a nabywcą końcowym
Liczne trwałe powiązania między producentem/dostawcą a nabywcą końcowym
Inna struktura kanałów dystrybucji - wyraźna przewaga obrotu bezpośredniego. Brak anonimowości w kontaktach między sprzedawcą i nabywcą. Stosowanie umów na dostawę towarów, które w chwili ich zawierania nie są jeszcze wyprodukowane. Pewne ograniczenia mechanizmy rynkowego. Incoterms 2000
 EXW = EX Works (z zakładu, ...oznaczone miejsce)
Wszystkie środki transportu
Sprzedający wypełnia swoje obowiązki związane z dostawą, gdy udostępni towar kupującemu w swojej siedzibie. Sprzedający nie jest odpowiedzialny za załadunek na środek transportu kupującego. FCA = Free Carrier (...oznaczone miejsce)
Wszystkie środki transportu
Formuła FCA oznacza, że sprzedający zobowiązany jest dostarczyć towar przewoźnikowi (lub innej osobie, np. spedytorowi), wyznaczonemu przez kupującego. Koszty dostawy, na zasadniczej drodze przewozu, pokrywa kupujący. Po wydaniu towaru przewoźnikowi, ryzyko przejmuje kupujący. W Incoterms 2000 zrezygnowano ze szczegółowego określenia, odrębnie dla poszczególnych gałęzi transportu, miejsca i sposobu przekazania towaru przewoźnikowi. Obecnie znaczenie to uproszczono, pozostawiając tylko dwa warianty dostawy, w zależności od miejsca, gdzie jest dokonywana, a mianowicie:
jeśli tym miejscem jest zakład lub magazyn sprzedającego, to dostawę uważa się za dokonaną, gdy towary zostały załadowane na środek transportu podstawiony przez przewoźnika, jeśli jest to inne miejsce niż zakład lub magazyn sprzedającego (np. terminal, port) dostawę uważa się za dokonaną po przekazaniu towaru przewoźnikowi, na środku transportu wysłanym przez sprzedającego; wyładunek towaru ze środka transportu nie należy do obowiązków sprzedającego. Jeżeli kupujący nie podał sprzedającemu nazwy miejsca przekazania towaru lub przewoźnika, któremu towar ma być dostarczony, albo terminu przekazania towaru, lub gdy wyznaczony przez niego przewoźnik z jakiś względów towaru nie przyjął, spada na niego całe ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru ( pod warunkiem jednak, że towar został należycie wyodrębniony jako przedmiot umowy ).


(…)

… do określonego punktu przeznaczenia i opłacenia kosztów przewoźnego. Jest on zobowiązany do dostarczenia towaru przewoźnikowi, jeśli jest ich kilku, pierwszemu z nich. W tym miejscu ryzyko uszkodzenia i utraty towaru przechodzi na kupującego. "Przewoźnik" oznacza każdą osobę, która w umowie przewozu podejmuje się wykonać lub spowodować wykonanie przewozu transportem kolejowym, samochodowym, morskim, lotniczym…
… formalności celnych w eksporcie, tranzycie i imporcie; cła, podatków i innych opłat związanych z eksportem, tranzytem i importem; zawarcia umowy przewozu; zawiadomienia kupującego o wysyłce towarów jak również innego zawiadomienia wymaganego w celu umożliwienia kupującemu podjęcia kroków, które są normalnie niezbędne do przejęcia towaru; dostarczenia zlecenia wydania towaru i / lub zwyczajowego dokumentu…
… transport (zawrzeć umowę przewozu) i ponieść związane z tym koszty. Jest on również zobowiązany do dostarczenia towaru przewoźnikowi, a jeśli jest ich kilku, pierwszemu z nich. W tym miejscu ryzyko uszkodzenia i utraty towaru przechodzi na kupującego. Jeżeli kupujący chce ubezpieczyć towar, sprzedający ma obowiązek udzielić informacji koniecznych do ubezpieczenia towaru. CIF = Cost, Insurance and Freight…
… przez niego przewoźnik z jakiś względów towaru nie przyjął, spada na niego całe ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru ( pod warunkiem jednak, że towar został należycie wyodrębniony jako przedmiot umowy ).
FAS = Free Alongside Ship (...oznaczony port załadunku)
Morski lub wodny śródlądowy
Formuła FAS oznacza, że sprzedający wypełnia swe obowiązki dostawy, kiedy towar został umieszczony wzdłuż burty statku, na nabrzeżu
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz