Logistyka Międzynarodowa

note /search

Wykład - zakres kooperacji

 • Uniwersytet Warszawski
 • Logistyka Międzynarodowa
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2520

ZAKRES KOOPERACJI Zakupy samodzielne - tradycyjna koncepcja realizacji zakupów na potrzeby własne Zakupy wspólne - formy realizacji - konsorcja zakupowe i spółdzielnie, współpraca niezależnych pod względem prawnym i finansowym Jedyny dostawca -...

Wykład - Logistyka zaopatrzenia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Logistyka Międzynarodowa
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1512

Logistyka zaopatrzenia to zespół decyzji i działań przedsiębiorstwa pozwalający na realizację zakupów z najbardziej korzystnych (jakościowo, cenowo, terminowo) źródeł. Zadania realizowane w ramach logistyki zaopatrzenia polegają przede wszystkim na dostarczaniu zamówionych surowców, materiałów (takż...

Wykład - Outsourcing versus contracting

 • Uniwersytet Warszawski
 • Logistyka Międzynarodowa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 868

Outsourcing versus contracting Założenie długookresowej współpracy Tymczasowy charakter współpracy (np. na potrzeby zaspokojenia okresowo większego popytu) Powtarzalne działania na rzecz organizacji w ramach przyjętego podziału pracy Możliw...

Wykład - Rynek dóbr konsumpcyjnych i produkcyjnych

 • Uniwersytet Warszawski
 • Logistyka Międzynarodowa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1050

Rynek dóbr konsumpcyjnych i produkcyjnych Większa liczba nabywców końcowych Mniejsza liczba nabywców Przewaga obrotu detalicznego Przewaga obrotu bezpośredniego Większa liczba transakcji przy mniejszej średniej ilości towarów i ich wartości Mniejsza liczba transakcji i większa średnia ilość to...

Wykład - wstęp do przedmiotu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Logistyka Międzynarodowa
Pobrań: 77
Wyświetleń: 910

Egzamin na ostatnim wykładzie - 2 pytania - teoretyczne i praktyczne - kwotowanie paczki - teoria z wykładów Mariusz.szuster@ue.poznan.pl - mail Logistyka Zadania I procesy logistyczne Zaopatrzenie Produkcja Dystrybucja Określenie potrzeb w zakresie zaopatrzenia Planowanie strategii I strukt...

Alians startegiczny a ECR - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Logistyka Międzynarodowa
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1029

Dr. Beata Andrzejczak Logistyka Międzynarodowa Wykład I – Alians strategiczny a ECR Czy alians strategiczny i ECR mają coś wspólnego? Alians strategiczny i koncepcja ECR to zupełnie dwa inne pojęcia. Alians strategiczny jest to poł...

Centra usług logistycznych - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Logistyka Międzynarodowa
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1603

Dr. Beata Andrzejczak Logistyka Międzynarodowa Wykład X – Centra usług logistycznych Zlokalizowane są w tych punktach modalnych sieci logistycznych, które położone są w miejscach przecięcia się linii wszystkich gałęzi transportu (od lądowego do powietrznego), w miejscach tych wyznacza się teren...

Koncepcja EDI - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Logistyka Międzynarodowa
Pobrań: 378
Wyświetleń: 2527

Dr. Beata Andrzejczak Logistyka Międzynarodowa Wykład XVII – Koncepcja EDI Historia EDI sięga lat 60 XX w., kiedy to w organizacjach transportowych, a także w przedsiębiorstwach z sektora handlu detalicznego uzmysłowiono sobie, że dla utrzymania oraz zwiększenia przewagi konkurencyjnej najważni...

Koncepcja Just in time - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Logistyka Międzynarodowa
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2135

Dr. Beata Andrzejczak Logistyka Międzynarodowa Wykład XV – Koncepcja Just in time Można ją zdefiniować jako sposób kształtowania relacji przedsiębiorstwa z dostawcami, odbiorcami oraz pracownikami. Omawiana koncepcja opiera się na dwóch założeniach:  eliminacja tego co nie podnosi wartości p...

Koncepcja MRP i MPR II - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Logistyka Międzynarodowa
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2086

Dr. Beata Andrzejczak Logistyka Międzynarodowa Wykład XIV – Koncepcja MRP i MPR II MRP/MRPII (Material Requirements Planning) to system planowania zasobów produkcyjnych, który w istocie swej jest systemem informatycznym (zintegrowanym, wieloelementowym systemem informatycznym), który ma wspiera...