wykład - Outsourcing versus contracting

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 819
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
wykład - Outsourcing versus contracting - strona 1 wykład - Outsourcing versus contracting - strona 2 wykład - Outsourcing versus contracting - strona 3

Fragment notatki:

Outsourcing versus contracting
Założenie długookresowej współpracy
Tymczasowy charakter współpracy (np. na potrzeby zaspokojenia okresowo większego popytu)
Powtarzalne działania na rzecz organizacji w ramach przyjętego podziału pracy
Możliwość wykonywania czynności dwutorowo (własny personel i zewnętrzny)
Cele stosowania outsourcingu Z reguły organizacje, które pierwszy raz stosuje rozwiązania oparte na outsourcingu robią to w celu ograniczenia kosztów lub usprawnienia jednej funkcji lub nawet czynności. W wielu przypadkach firma uzyskuje dostęp do zasobów, z których korzystają także konkurencji - nie jest to źródłem przewagi konkurencyjnej. Outsourcing jest źródeł tworzenia przewagi konkurencyjnej, gdy firma korzystając z outsourcingu jest lepiej przystosowana do szybkiej implementacji nowej technologii, zaoferowania klientom nowego produktu, dysponuje większymi możliwościami sprostania nagłym zmianom popytu. Większe możliwości ekspansji i rozwoju bez ponoszenia nakładów na nowe inwestycje. Dostęp do zaawansowanych i kosztownych technologii, których organizacja nie jest w stanie samodzielnie pozyskać, co przekłada się na wyższą jakość wyrobów lub usług. Poprawa jakości, uzyskana dzięki lepszym standardom wykonywania czynności pomocniczych, realizowanych przez podmioty zewnętrzne. Zwiększenie elastyczności - szczególnie w przypadku szybko rozwijających się technologii, częstych zmian struktury popytu - np. w przemyśle odzieżowym. Osiągnięcie większej sprawności w wybranych obszarów. Możliwość skoncentrowania się na kluczowych kompetencjach, stanowiących rdzeń specjalności przedsiębiorstwa (core competences, core activity) i zapewniających przewagę konkurencyjną. Uwolnienie kapitału na potrzeby inwestycyjne w obszarze kluczowej działalności. Transfer nie[pewności popytu na firmę zewnętrzną (przydatne przy dużych wahaniach popytu). Obniżenie kosztów działań (oszczędności mogą dotyczyć np. zarobków pracowników, gdy firma zewnętrzna może realizować zadania taniej, wykorzystując efekt skali)
Dostęp do nowych zasobów (przez rozwój kontaktów) - firmy szukając dostawcy usługi outsourcingowej mogą znaleźć dostawców innych usług. Stymulowanie rozwoju metod oceny procesów lub funkcji przekazywanych na zewnątrz (podobne narzędzia mogą zostać wykorzystane do oceny procesów i funkcji realizowanych w firmie). Inicjowanie i kreowanie zmian. Tworzenie warunków do zmiany Identyfikowanie kluczowych kompetencji i funkcji pomocniczych może doprowadzić do spojrzenia z innej perspektywy na realizowane funkcje i procesy. Usługi konsultingowe np. prowadzenie księgowości, doradztwo personalne, finanse, zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarządzanie przepływem informacji, marketing i sprzedaż, logistyka - magazynowanie, dostawy, transport, spedycja.

(…)

…, które tradycyjnie wykonywało w obrębie organizacji. Funkcje spełniane przez takiego operatora mogą obejmować cały proces zarządzania łańcuchem dostaw bądź też tylko wybrane działania należące do procesu. Korzystanie z usług operatorów logistycznych powodować ma, że zadania logistyczne będą wykonywane sprawniej niż przy samodzielnej ich realizacji. Funkcje przekazywane na zewnątrz można podzielić na dwie grupy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz