Outsourcing - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1239
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Outsourcing - omówienie - strona 1 Outsourcing - omówienie - strona 2 Outsourcing - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Dr. Beata Andrzejczak
Transport i logistyka
Wykład VI - Outsourcing
Outsourcing logistyczny i jego tendencje rozwojowe:

zadania ukierunkowane są na kształtowanie procesów przekrojowych, których funkcjonowanie wymaga niewielkich usług
magazynowych i transportowych
główny cel firm logistycznych to zwiększenie ilości realizacji zamówień, dostosowanie zdolności przerobowych firm do specyficznych
wymogów poszczególnych grup odbiorców
 w konsekwencji outsourcing pozwala nie tylko na realizację działań i ochronę towarów, ale również na redukcję kosztów u
producentów i podniesienie jakości świadczonych usług dla nabywców
outsourcing to wykorzystywanie zewnętrznych zasobów dostępnych na rynku w działalności przedsiębiorstw
core business - cel istnienia organizacji oraz obszaru przewagi konkurencyjnej
w zakresie organizacji i zarządzania na zewnątrz mogą zostać przekazane funkcje i zadania związane np. z:
 określeniem obowiązków nowych pracowników
 organizowaniem szkoleń
 transportem
 magazynowaniem
 gospodarką opakowaniami
 etykietowaniem
Outsourcing zadań logistycznych powinien przyczynić się do:

redukcji kosztów
umożliwienia maksymalnej koncentracji na podstawowych celach i działaniach przedsiębiorstwa
podniesienie jakości usług
dostępu do najnowszych osiągnięć
przeniesienia ryzyka na wykonawców
W konsekwencji outsourcing logistyczny może przybierać kilka form:kompletny outsourcing logistyczny
 polega na tym, że operator logistyczny przejmuje całość zadań logistycznych
przejęcie magazynu zleceniodawcy przez operatora logistycznego
osobiste zarządzanie magazynem przez zleceniodawcę i przekazywanie przesyłek do systemu dystrybucyjnego operatora logistycznego
Czynniki ryzyka:

uzależnienie od firmy świadczącej usługi outsourcingowe
elastyczność (lepsza możliwość reakcji na nietypowe sytuacje, zmiany na rynku)
proces zmian (np. obawa przed zmianą lokalizacji magazynu, co oznacza zmniejszenie kontroli nad magazynem)
uwolnienie powierzchni (głównie chodzi o magazyny, w przypadku których są dwa rozwiązania, tzn. sprzedaż lub wynajem magazynu)
zwolnienie lub przekwalifikowanie pracowników
Udział operatorów logistycznych w realizacji zadań logistycznych przedsiębiorstw przemysłowych w Niemczech:
1.
2.
3.
4.
5.
transport
dyspozycje transportowe
magazynowanie
pakowanie
zarządzania zasobami
Transport, magazynowanie, usługi spedycyjne i usługi celne to 4 główne zadania logistyczne na świecie.
Przyczyny outsourcingu logistycznego:

obniżenie kosztów
wariantowość kosztów zmiennych
maksymalne wykorzystanie zdolności wytwórczych
wzrost elastyczności
obniżenie zaangażowania kapitału
Dr. Beata Andrzejczak
Transport i logistyka
Wykład VI - Outsourcing
Outsourcing logistyczny w Polsce w dobie internalizacji rynku:

mała liczba dużych, dobrze zorganizowanych przedsiębiorstw logistycznych (najczęściej przedsiębiorstwa spedycyjne)
przedsiębiorstwa logistyczne oferują jedynie część usług logistycznych
szansa dla firm logistycznych: poszukiwanie odpowiednich nisz rynkowych
trudności z identyfikacją swoich głównych i pomocniczych procesów
firmy wdrażające outsourcing to Cadbury Wedel i Raben, który świadczy usługi dla tego pierwszego
Badania na temat outsourcingu w Polsce:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
stosowanie outsourcingu logistycznego:
 70% tak
 30% nie
rodzaj usług oddanych / planowanych do oddania w outsourcing:
 transport i przewozy
spedycja
 obsługa celna
 magazynowanie
cele outsourcingu logistycznego:
 redukcja kosztów logistycznych
 zwiększenie elastyczności działania
 chęć koncentracji na kluczowych kompetencjach
 uszczuplenie struktury organizacji
 polepszenie pozycji rynkowej i poziomu obsługi
zastosowanie przetargu przy wyborze partnera outsourcingowego:
 76% nie
 24% tak
podpisywanie umów na świadczenie usług outsourcingowych:
 90% tak
 10% nie
okres obowiązywania umowy:
 5 lat → 37%
Dr. Beata Andrzejczak
Transport i logistyka
Wykład V - Logistyka
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz