Rozwój logistyki kontraktowej - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2429
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozwój logistyki kontraktowej - omówienie - strona 1 Rozwój logistyki kontraktowej - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Dr. Beata Andrzejczak
Transport i logistyka
Wykład VII – Rozwój logistyki kontraktowej
Historia logistyki:
lata 70. i 80. XXw. insourcing,
konglomeracje,
międzynarodowe
operacje logistyczne
lata 80. i 90. XXw. 3PL - partner
logistyczny
lata 80. XXw. - 4PL
Firma 4PL zajmuje się zarządzaniem, wiedzą, produkcją. Jest to tzw. podwójny outsourcing.
Przejście od 3PL do 4PL:
 4PL to integrator wzdłuż łańcuchów dostaw, obejmujących planowanie, koordynację i kontrolę sieci dostaw
 często podkreśla się, że zasady organizacji i działania 4PL zostały tak określone, by predysponować do zarządzania
łańcuchami dostaw o zasięgu globalnym; zdolność do procesów logistycznych o wymiarze globalnym ma zachęcać
przedsiębiorstwa do wyboru jedynej firmy, która zajmie się koordynacją całości
 4PL panuje nad sytuacją
 zadaniem 4PL jest dostarczanie wszystkim uczestnikom tego łańcucha wymiernych korzyści ekonomicznych
 powodzenie projektu zależy od ścisłej współpracy przedsiębiorstwa z operatorem 4PL
 klient oszczędza czas, zyskuje więcej opcji wyboru, korzystniejsze stawki, co przekłada się na obniżkę kosztów,
skrócenie czasu dostaw, wzrost przychodów i szybszą ich realizację
 konstrukcja umowy
 4 PL zobowiązuje się do zapewnienia oszczędności
 nie realizuje usług logistycznych, lecz tylko zarządza
 na rynku obserwuje się dwa rodzaje dostawców usług 4PL:
 przedsiębiorstwa, które historycznie zajmowały się doradztwem, np. JP Morgan
 przedsiębiorstwa, które historycznie zajmowały się świadczeniem usług logistycznych, np. UPS Logistics
Poziomy zaawansowania usług logistycznych:
5PL - e-biznes
4PL - zarządzanie
łańcuchem dostaw
3PL - spedycja / logistyka
kontraktowa
2PL - logistyka oparta na zasobach
1PL - producent
Wśród usług 4PL można wybrać usługi z zakresów jak poniżej:
1. architektura / integracje (np. zarządzanie projektami, kształtowanie i przeprowadzanie transakcji)
2. sterowanie (np. ciągła poprawa wyników, doświadczona kadra logistyczna)
3. informacja / komunikacja (np. transformacja danych w informacje, wsparcie techniczne)
4. udostępnianie zasobów (np. usługi transportowe, magazynowanie)
Wartość usług 4PL na świecie wyniosła 13mld EUR. Rynek rozwija się, ale nie tak szybko jak 3PL.
Największe bariery to:
 niechęć klientów do delegowania funkcji logistycznych postrzeganych przez nie jako ich kluczowe kompetencje
 brak jasnej oferty ze strony 4PL
 niechęć firm 3PL do ponoszenia wysokich nakładów inwestycyjnych koniecznych do przekształcenia w 4PL
Dr. Beata Andrzejczak
Transport i logistyka
Wykład VII – Rozwój logistyki kontraktowej
Największym powodzeniem cieszy się zatrudnienie firm 4PL w branży:
1. motoryzacyjnej
2. telekomunikacyjnej
 np. przyjęło się, że firma UPS Logistics wiedzie prym
 przykład 1:
 kiedy firma z branży telekomunikacyjnej wchodzi do danego kraju, to inwestycje muszą mieć miejsce
w całym kraju
 firma zatrudniła najpierw firmę 3PL i podpisała znaczną liczbę umów 3PL, ale wtedy zaczęły się
pojawiać problemy
 brakowało jednolitych standardów definiujących wymagania dotyczące efektywności realizowanych
usług
 firma nie wiedziała, jak wynagradzać firmy 3PL za usługi
 problemy ze sposobem monitorowania, oceny i motywowania firm 3PL
 problemy z określeniem optymalnych lokalizacji magazynów (za duża liczba magazynów, nie radziła
sobie ze zwrotami produktów, błędne zapasy)
 problemy z dotrzymywaniem terminów dostaw
 zatrudniono w związku z tym firmę 4PL, która podjęła decyzję o likwidacji części magazynów, o
renegocjowaniu kontraktów z partnerami 3PL, wprowadzono zupełnie nowe działania taktyczne
 wartością dodaną UPS było zaprojektowanie sieci fizycznych przepływów dóbr oraz przeprojektowanie
sterowania tymi przepływami (w tym ich monitorowanie)
 inne usługi UPS:
 elektroniczne, motoryzacyjne (dla Harleya), dobra konsumpcyjne
 dla Adidasa i NIKONA
 firmy związane z ochroną zdrowia
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz