Rynek usług logistycznych - Płaczek Ewa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1589
Wyświetleń: 9954
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rynek usług logistycznych - Płaczek Ewa - strona 1 Rynek usług logistycznych - Płaczek Ewa - strona 2 Rynek usług logistycznych - Płaczek Ewa - strona 3

Fragment notatki:
...Usługa logistyczna - wszystkie działania logistyczne, które są lub mogą być wykonywane przez zewnętrzne przedsiębiorstwo w celu zaspokojenia potrzeb logistycznych swoich klientów
Usługi logistyczne - Gołembska - usługi zorganizowane przez firmę zewnętrzną, polegające przede wszystkim na transportowaniu i magazynowaniu produktów oraz z pełną obsługą formalnoprawną, będące odpowiedzią na żądanie i oczekiwanie klienta
Usługi logistyczne - Ciesielski - obejmują zarobkowo wykonywane usługi spedycji, transportu, magazynowania a także usługi pokrewne i wspomagające proces przepływu dóbr między ogniwami łańcucha dostaw
Usługi logistyczne - Pfohl - usługi świadczone w związku z zaopatrzeniem przedsiębiorstwa w materiały (obsługa zaopatrzeniowa) lub wysyłką towarów do klientów (obsługa dostawcza); usługi logistyczne jako produkty funkcjonujących w przedsiębiorstwie systemów logistycznych...


...Nowoczesną usługę można zdefiniować jako usługę nową bądź świadczoną w nowoczesny sposób.
Nowoczesna usługa w sektorze TSL, to usługa świadczona przez nowoczesne przedsiębiorstwo wirtualne, innowacyjne w sferze zarządzania całą organizacją, jak i procesami biznesowymi. Jest to usługa nowa bądź tradycyjna, świadczona w nowoczesny sposób, wsparta technologiami informacyjnymi.
Formy nowoczesnej usługi w sektorze TSL można pogrupować następująco:
Nowe techniki organizacyjne świadczenia usługi tradycyjnej
Nowe usługi
1. które pojawiły się jako reakcja na rosnące potrzeby (wymagania klientów):
- czynności przejęte z organizacji chcących skupić się na działalności podstawowej
- kompleksowa usługa logistyczna
2. które pojawiły się dzięki technologiom informacyjnym:
- usługi teleinformatyczne podnoszące standard usług tradycyjnych
- usługi e-logistyczne (wirtualne)
zintegrowane pakiety usług...

RYNEK USŁUG LOGISTYCZNYCH
Prowadzący: dr Ewa Płaczek
Konsultacje: poniedziałek na zajęciach ; czwartek 17:00-19:00
Zaliczenie:
I - Praca zespołowa w grupach - wczuć się w rolę ludzi zakładających firmę logistyczną, zrobić biznesplan, przedstawić ofertę aby wygrać walkę z potencjalną konkurencją (pakiet większościowy do oceny), mamy na to cały semestr, któreś z ostatnich wykładów to przedstawienie projektu, prezentacja powerpointa + wersja pisemna
II - Egzamin ustny - jedno pytanie ustne wylosowane
III - jeśli będzie mała frekwencja to będzie sprawdzana obecność, która będzie jednym z warunków zaliczenia; jeśli będzie okej to wyrywkowo i tak 2-3 razy będzie sprawdzona
eplaczek@ue.katowice.pl
Literatura:
Marek Ciesielski - Rynek usług logistycznych
Włodzimierz Rydzkowski - Usługi logistyczne
Ale do zaliczenia powinny wystarczyć wiadomości z wykładu. W1 - 13.02.2012
ISTOTA I TYPOLOGIA USŁUG LOGISTYCZNYCH
Usługa logistyczna - wszystkie działania logistyczne, które są lub mogą być wykonywane przez zewnętrzne przedsiębiorstwo w celu zaspokojenia potrzeb logistycznych swoich klientów
Usługi logistyczne - Gołembska - usługi zorganizowane przez firmę zewnętrzną, polegające przede wszystkim na transportowaniu i magazynowaniu produktów oraz z pełną obsługą formalnoprawną, będące odpowiedzią na żądanie i oczekiwanie klienta
Usługi logistyczne - Ciesielski - obejmują zarobkowo wykonywane usługi spedycji, transportu, magazynowania a także usługi pokrewne i wspomagające proces przepływu dóbr między ogniwami łańcucha dostaw
Usługi logistyczne - Pfohl - usługi świadczone w związku z zaopatrzeniem przedsiębiorstwa w materiały (obsługa zaopatrzeniowa) lub wysyłką t

(…)

… lub materiałów promocyjnych niezbędnych do przygotowania zestawów promocyjnych i przeprowadzenia kampanii
dystrybucja przygotowywanych zestawów
Doradztwo logistyczne:
konsultacje i pomoc merytoryczna w wyborze zakresu i kierunków modernizacji gospodarki magazynowej w firmie
opracowanie i wdrożenie zasad odpowiedzialności materialnej w magazynie (przygotowanie aktów prawnych, opracowanie wytycznych, wzorów, umów, konsultacje)
konsultacje przy opracowywaniu lub opracowaniu wytycznych technologicznych dla nowego magazynu
doradztwo w sprawach związanych z roszczeniami z tytułu warunków dostawy INCOTERMS 2010 a także z umowy przewozu
optymalizacja kosztów w zarządzaniu przepływem fizycznym w przedsiębiorstwie
zarządzanie flotą pojazdów w przedsiębiorstwie mające na celu obniżenia kosztów eksploatacji taboru samochodowego…
… pocztowego.
Oferowane usługi:
Ciągłe reagowanie na zmienne zapotrzebowanie klientów
Maksymalne uproszczenie i usprawnienie procedur, związane z przyjmowaniem i nadawaniem przesyłek przez klientów
Formy składania zamówień:
Telefoniczne przez call-center lub infolinię
Przez Internet
Standardowy czas od złożenia zamówienia do realizacji w PL wynosi 24h.
Usługi nietypowe:
Przesyłki specjalne, towary…
… a odbiorcami detalicznymi - osobami fizycznymi. W ramach tego sektora działa znacząca większość sklepów internetowych oraz witryn zajmujących się agregacją ofert sprzedających i udostępnianiem kupującym możliwości łatwego porównywania ofert cenowych różnych sprzedawców (comparative shopping)
W5 - 12.03.2012
E-commerce (handel elektroniczny) - klient w czasie rzeczywistym może sprawdzić dostępność produktu…

integrator logistyczny
4. ze względu na prognozy kształtowania się usługodawców logistycznych:
wiodące przedsiębiorstwa logistyczne
przedsiębiorstwa logistyczne działające jako strona czwarta
ogólnoeuropejskie przedsiębiorstwa logistyczne
niszowe przedsiębiorstwa logistyczne
przedsiębiorstwa logistyczne w handlu elektronicznym
Raport 3PL
3PL - Operator logistyczny, który wykonuje wszystkie lub część funkcji…
… usług sektora TSL, które muszą występować jako konsekwencja zaistnienia cyfrowej gospodarki:
Tradycyjna usługa obecność w sieci Internet (prezentacja statycznych i dynamicznych stron www: - katalog usług, aktualności i promocja, informacje w Internecie usługa on-line (interakcja przy pomocy technologii informatycznych: samoobsługa, składanie zamówień, rozpoznawanie klienta i dostosowanie informacji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz