Koncepcja Just in time - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2128
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Koncepcja Just in time - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Dr. Beata Andrzejczak
Logistyka Międzynarodowa
Wykład XV – Koncepcja Just in time
Można ją zdefiniować jako sposób kształtowania relacji przedsiębiorstwa z dostawcami, odbiorcami oraz pracownikami.
Omawiana koncepcja opiera się na dwóch założeniach:

eliminacja tego co nie podnosi wartości produktów lub usługi z punktu widzenia ostatecznego odbiorcy

dążenie do efektywnego wykorzystania zasobów
Just-in-time jest systemem informatycznym. Dziś na rynku funkcjonuje jego druga wersja znana jako just –in-time II. Różnica
między pierwszą i drugą wersją sprowadza się w nowszej wersji pojawia się dodatkowy efekt wykorzystania systemu,
mianowicie usprawnienie przepływu informacji między dostawcą i odbiorcą, dzięki ulokowaniu przedstawiciela dostawcy u
odbiorcy
Zasady JiT:

Każdy proces jest dostawcą i klientem innego procesu

Kierownictwo nie powinno wywierać nacisku na ilość przemieszczanych wyrobów z miejsca nadania do miejsca
przeznaczenia.

JIT jest koncepcją stosowaną w łańcuchu dostaw, ale tylko w odniesieniu do towarów masowych.

Pracownicy mają zostać specjalnie przeszkoleni w takich dziedzinach i w taki sposób, aby zwiększyła się ich
elastyczność (uniwersalność) działania.

Uczestnicy całego łańcucha dostaw powinni otrzymywać tylko to, co jest potrzebne

Koncepcja JIT w praktyce powinna prowadzić do zwiększania liczby dostawców a nie jej zmniejszania

Jasno/wyraźnie przedstawione decyzje kierownictwa

Umowy z dostawcami muszą mieć charakter długoterminowy a nie krótkoterminowy

Relacje logistyczne między dostawcami i odbiorcami muszą być wolne od defektów
Koncepcja JIT jest implementowana przez przedsiębiorstwa stosujące długoterminowe strategie inwestycyjne. Firmy o takiej
charakterystyce z biegiem czasu są skłonne zmieniać cechy i podnosić jakość produktu w odpowiedzi na zmianę preferencji i
oczekiwań klienta.
Koncepcja JIT ma jedną poważną wadę. Otóż wystarczy usterka choćby jednej, na pozór mało istotnej części łańcucha
dostaw, aby cały łańcuch przestał funkcjonować.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz