Logistyka produkcji - System JIT

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1050
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Logistyka produkcji - System JIT - strona 1 Logistyka produkcji - System JIT - strona 2

Fragment notatki:

System JIT : Just In Time (JIT), „dokładnie na czas” System działania pozwalający produkować i dostarczać wymagane surowce, materiały i półprodukty dokładnie wtedy, gdy są one niezbędne, są to, więc dostawy bezpośrednio na taśmy produkcyjne bez wcześniejszego ich magazynowania Cel systemów opartych na koncepcji just-in-time : Zarządzanie cyklami realizacji zamówień i eliminacja marnotrawstwa W sytuacji idealnej produkt powinien przychodzić dokładnie wtedy, gdy firma go potrzebuje, bez żadnych odchyleń od ustalonego terminu. Wiele systemów just-in-time kładzie nacisk na krótkie regularne cykle realizacji zamówienia. Koncepcja JIT opiera się głównie na czterech założeniach :
Brak zapasów
Małe i częste dostawy
Krótkie cykle realizacji zamówienia
Wysoka jakość JIT - brak zapasów, małe dostawy : Likwidacja zapasów , oznaczająca rezygnację z produkcji „na skład” oraz wyeliminowanie rezerw zasobów we wszystkich fazach produkcji, przyczynia się do zmniejszenia strat i odrzucenia marnotrawnych praktyk, co prowadzi do obniżki kosztów.
Wydatne zmniejszanie zapasów wywiera silny wpływ na wielkość i częstotliwość dostaw . Przejawia się to zarówno w wymiarze strategicznym, jak i na poziomie działań operacyjnych.
W pierwszym przypadku chodzi o rezygnację z długich serii towarów produkowanych na zapas w przekonaniu, że wszystko znajdzie swego nabywcę, a więc i systemu produkcji „pchanej” na rynek. System został zastąpiony rozwiązaniem opartym na przekonaniu, że produkcję danego wyrobu powinno się uruchamiać po otrzymaniu zamówienia, co oznacza, że powinna ona być niejako „ssana” lub „ciągnięta” przez realny popyt.
Na poziomie operacyjnym oznacza to najczęściej konieczność częstego zaopatrywania maszyn stanowisk pracy w niewielkie partie materiałów, surowców i półproduktów. JIT - krótkie cykle realizacji zamówienia :
W sytuacji, gdy pojawia się zapotrzebowanie na materiał, surowce na półprodukt, a takich dóbr nie ma na magazynie, zachodzi konieczność ich szybkiego dostarczenia. W przeciwnym razie doszłoby do zakłóceń produkcji, co zamiast korzyści powodowałoby straty w przedsiębiorstwie.
Jest oczywiste, że zamówień na potrzebne elementy nie składa się w chwili wystąpienia potrzeby, ale z pewnym wyprzedzeniem. W systemie, JIT chodzi o to, aby czas od chwili złożenia zamówienia do chwili otrzymania dostawy, był jak najkrótszy. Zwłaszcza jest to istotne, gdy punktualnie trzeba zaspokoić potrzeby na większe ilości dóbr. JIT - wysoka jakość :
Systemy JIT wymagają również wysokiej jakości dostarczanych dóbr, a także wysokiego poziomu działań logistycznych na wejściu do systemu produkcji firmy. Ponieważ nie ma zapasów, to każdy deficyt w dostawach może się stać źródłem poważnych zakłóceń. Aby ich uniknąć, należy dążyć do zapewnienia perfekcyjnej jakości wszystkich materiałów, surowców i półproduktów. Bardzo wysokie wymagania, co do jakości są stawiane nie tylko w systemie zaopatrzenia, lecz także w produkcji i dalszych fazach procesu logistycznego. Żadne braki jakościowe nie są tolerowane.


(…)

… i sterowania procesami logistycznymi (zaopatrzeniem, produkcją i dystrybucją)
Skuteczne wdrożenie koncepcji JIT może wpływać na znaczne zmniejszenie zapasów części i materiałów, produkcji w toku i wyrobów gotowych. Ponadto koncepcje KANBAN i just-in-time opierają się w znacznej mierze na jakość wytworzonych produktów i podzespołów a także na wydolnym dokładnym systemie logistycznym w obszarze zarządzania…

Marnotrawstwo czasu pracowników
Marnotrawstwo czasu zużywanego na przemieszczanie
Marnotrawstwo czasu przezbrajania maszyn i urządzeń
Marnotrawstwo energii i kapitału związanych z rozmieszczaniem maszyn i urządzeń
Marnotrawstwo materiałów oraz struktury związane z obsługą zwrotów
Straty wynikające z niewłaściwych relacji z dostawcami i odbiorcami (otoczeniem biznesowym)
Skuteczne wdrożenie systemu JIT:
Wymaga…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz